Verschillende festivals maken gebruik van de technologie om bezoekers toegang te geven. Volgens Weerwind is dit onder voorwaarden toegestaan. Zo moeten bezoekers hun uitdrukkelijke toestemming geven. Dit houdt in dat toestemming vrijelijk wordt gegeven. "Dat betekent dat de bezoeker van het festival niet onder druk mag worden gezet om toestemming te verlenen en geen nadeel mag ondervinden van het niet verlenen van toestemming", legt de minister uit.

Zo moet een festivalorganisator ook een analoge toegangsmogelijkheid bieden en mag dit geen nadeel met zich meebrengen, zoals aanzienlijke langere wachttijden waardoor de bezoeker een deel van het festival moet missen. Ten tweede moet er sprake zijn van ‘ondubbelzinnige’ toestemming; wat inhoudt dat het volstrekt helder moet zijn dat er toestemming is verleend. "Het principe ‘wie zwijgt, stemt toe’ gaat niet op", voegt Weerwind toe.

Verder dient de betrokkene geïnformeerd te worden, onder meer aan wie de bezoeker precies toestemming verleent en waarvoor. Naast de vereisten die gelden voor ‘uitdrukkelijke toestemming’, dient de inzet van gezichtsherkenning aan alle andere eisen voor een behoorlijke gegevensverwerking te voldoen die in de AVG zijn opgenomen, zoals het beginsel van minimale gegevensverwerking en opslagbeperking.

De minister laat tevens weten dat hij de zorgen over gezichtsherkenning begrijpt. "Het is een technologie waarmee inbreuk kan worden gemaakt op grondrechten. Het is daarom belangrijk dat de toepassing van die technologie strikt wordt gereguleerd en niet lichtzinnig wordt ingezet. Ik begrijp de zorg van de CDA-fractie dat het gebruik van gezichtsherkenning steeds verder toeneemt, ook als dat niet noodzakelijk is vanwege bijvoorbeeld de veiligheid." Volgens Weerwind mag in Nederland dan ook geen gezichtsherkenning worden ingezet zonder strenge wettelijke afbakening en controle.

Bron; Security