Enschede heeft een creatieve juridische oplossing bedacht om first offenders bij risicowedstrijden te weren. Met een lichte bevelsbevoegdheid kan de burgemeester een gebiedsverbod van 24 uur opleggen.

De rechtbank van Almelo gaat met deze constructie akkoord, blijkt uit een uitspraak van december 2012, waartegen geen hoger beroep meer is aangetekend. In totaal legde de burgemeester van Enschede 59 gebiedsverboden op aan Utrecht-supporters op de dag van de risicowedstrijd FC Twente - FC Utrecht op zondag 26 februari 2012. Jurist Peter Hamer van de gemeente Enschede vertelt dat daartegen zeven bezwaren werden ingediend, die allemaal ongegrond werden verklaard. Een van hen ging in hoger beroep. ‘Dat is nu ook ongegrond verklaard.

Voor die return in Enschede was het echter niet mogelijk de Voetbalwet in te zetten. We hebben toen een alternatief gezocht en gevonden in de Gemeentewet artikel 172, lid 3: de lichte bevelsbevoegdheid. Die vereist dat sprake is van ernstige vrees voor het ontstaan van verstoring van de openbare orde.’ Met de maatregel kunnen kortdurende gebiedsverboden worden opgelegd. 

 ‘We kunnen nu specifieke mensen aanwijzen. Wel belangrijk is dan goede dossiervorming op persoonsniveau. Alleen dan kan het.’ Het verbod is overigens niet voor eeuwig, maar slechts beperkt. We gaan mensen niet tot in lengte van dagen volgen. Er zitten wel grenzen aan.’

Alles bij de bron; BinnlandsBestuur