Cameratoezicht, scanauto's en informatiepalen. Op tal van manieren verzamelt de gemeente Eindhoven gevoelige gegevens van inwoners. Met die data gaat de stad al jaren onzorgvuldig om, zeggen experts en privacy-waakhonden. Tot grote onvrede van politici. "We moeten zorgen dat we de digitale grondrechten van inwoners goed beschermen."

De kritiek op de gemeente is niet nieuw. Al jaren wordt de noodklok geluid door verschillende instanties. Toch is de situatie niet verbeterd. Alleen in 2022 waren er meer dan driehonderd datalekken of mogelijke inbreuken op privacy. Daarnaast werden lekken niet of niet op tijd gemeld. Daarom staat de stad onder verscherpt toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens...

... Vanuit het college van B&W worden inmiddels stappen gezet om de situatie te veranderen. Samen met de Autoriteit Persoonsgegevens werkt de verantwoordelijk wethouder aan een plan om de beveiliging te verbeteren. 

Alles bij de bron; Studio040