Een ruimte meerderheid in de Eerste Kamer heeft ingestemd met een motie waarin het kabinet wordt opgeroepen af te zien van plannen om ongericht afluisteren van internetverkeer door inlichtingendiensten AIVD/MIVD mogelijk te maken. De motie Franken stelt dat de plannen “ongeclausuleerde, ongerichte en grootschalige surveillance van kabelgebonden communicatie van onschuldige burgers” mogelijk maakt. 

De motie is mede ondertekend door Kamerleden van de SP, PvdA, D66 en GroenLinks; samen een meerderheid in de Eerste Kamer.

Volgens Franken moet er 'een juist evenwicht worden gevonden tussen veiligheidsmaatregelen en bescherming van burgerlijke vrijheden en grondrechten'. Daarbij is bescherming van de privacy belangrijk, benadrukt Franken, die zich in zijn motie verder keert tegen spionage door 'de inlichtingendiensten van de VS en die van enkele andere landen'.

Een uitbreiding van de bevoegdheden is een wens van het kabinet, maar hoe de bevoegdheden en controle geregeld moet worden, zal pas later dit jaar duidelijk worden, als minister Plasterk een wetsvoorstel heeft geformuleerd. Duidelijk is wel dat Plasterk definities over kabels en ether wil loslaten. 

Alles bij de bronnen; VillaMedia & Tweakers