Ede registreert namen en adresgegevens van alle Roma, plus informatie van politie, justitie, kinderbescherming, sociale dienst en reclassering. Er is echter geen sprake van etnische registratie, benadrukt de gemeente. De registratie gebeurde echter zonder expliciete toestemming van de betrokkenen, erkent de wethouder. De gemeente wil zo snel mogelijk overleggen met het College Bescherming Persoonsgegevens.

Lees alles bij de bron; www.binnenlandsbestuur.nl

De klokkenluider was weekblad de groene

Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat in Nederland lijsten aan het licht komen waarop een complete etnische groep geregistreerd staat. Wilders’ voorstel voor ‘etnische registratie van iedereen, inclusief vermelding Antilliaan’, leidde in juni nog tot een storm van protest in de media. Maxime Verhagen noemde het in strijd met de rechtsstaat.
Etnische registratie is in Nederland verboden, behalve in uitzonderlijke gevallen.

En als er één schaap over de dam is volgen er meer (zonder schaamte, willens en wetens)

Burgemeester Cor de Vos van Nieuwegein vindt dat de tien gemeenten met veel Roma-inwoners deze etnisch moeten kunnen registreren. Ede is het op voorhand met hem eens, Utrecht en Enschede niet. De Vos is voorzitter van het Platform Roma-gemeenten. Hij wil dit binnenkort met de andere Roma- gemeenten bespreken.

Lees alles bij bron; www.devolkskrant.nl en maak je mening kenbaar dmv de poll

In het vakblad voor medewerkers van Burgerzaken bij de gemeente ook een artikel over de etniciteit in het GBA-dossier