De Commissie wil de voortgang van lidstaten op het gebied van slimme netwerken monitoren en de afstemming op Europees niveau bevorderen door:

– de ontwikkeling van EU-standaarden voor ICT-technologie gericht op interoperabiliteit, persoonsbescherming en veiligheid;

– aanpassing van Europese regelgeving zodat innovatieve investeringen worden bevorderd en gericht op energie-efficiency en betere dienstverlening;

– het verzoek aan lidstaten om actieplannen voor de toepassing van slimme netwerken te maken;

...4. Nederlandse positie over de mededeling...

Nederland verwelkomt de acties die worden voorgesteld op het gebied van data privacy, zoals het bijeen brengen van energie en ICT-deskundigen in een expert groep gericht op veiligheid en de «privacy by design» benadering bij de ontwikkeling van technische standaarden. Aanvullend vraagt Nederland aandacht voor een benadering waarin consumenten keuzevrijheid geboden wordt. Ook vraagt Nederland de Commissie benodigde aanvullende beveiligingsmaatregelen te inventariseren in het kader van cyber security.

Lees alles bij de bron; ikregeer


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!