De Douane voldeed bij de verwerking van persoonsgegevens in 2021 niet aan de Wet politiegegevens. Het gaat onder andere om zaken als logging, bewaartermijnen van gegevens en gegevensbescherming door standaardinstellingen, zo blijkt uit onderzoek

Sinds maart 2019 valt de Douane onder de Wet politiegegevens (Wpg) voor de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens. De Wpg regelt de verwerking van persoonsgegevens voor de uitoefening van de politietaak door onder meer de Nationale Politie, de bijzondere opsporingsdiensten, de Koninklijke marechaussee, de Rijksrecherche en ook de Douane. De wet vereist een jaarlijkse interne audit, en iedere vier jaar een externe audit.

De Auditdienst Rijk (ADR) constateert belangrijke tekortkomingen op het gebied van interne beheersing, waaronder het gebrek aan bewustzijn over de Wpg in de organisatie, nog aan te passen automatiseringssystemen en nog niet aangepaste of opgestelde werkinstructies van de teams die met Wpg-informatie werken. Zo vindt er onder andere geen logging plaats, is er geen privacyfunctionaris aangesteld, heeft er geen toezicht door de Functionaris voor gegevensbescherming plaatsgevonden, is er geen inzicht in privacyrisico's en ontbreekt gegevensbescherming in de standaardinstellingen.

"Dit is ernstig, want de verwerking van gevoelige persoonsgegevens vraagt grote zorgvuldigheid. De Douane is op dit moment bezig met het opstellen van een verbeterrapport naar aanleiding van de audit. In dit rapport zullen de maatregelen worden beschreven die getroffen moeten worden ter verbetering van de geconstateerde tekortkomingen", aldus staatssecretaris De Vries. Het verbeterrapport zou begin april beschikbaar moeten worden.

Alles bij de bron; Security