Met de snelle opmars van privécamera's heeft de Nederlandse privacywaakhond, de Autoriteit Persoonsgegevens, een dringend advies bij zulke discussies: probeer er samen uit te komen. ,,En anders kun je bij ons terecht.'' 

Lang niet iedereen kent de regels. Wat mag wel en wat mag niet gefilmd worden? ...

...In principe mogen particulieren filmopnamen maken om hun eigendom te bewaken, zoals het huis en de tuin. De openbare weg moet daarbij zoveel mogelijk uit beeld blijven. Enige overlap is soms onvermijdelijk: als je de inrit in beeld brengt, film je automatisch een stuk van de stoep. Verplicht is de mededeling dàt er gefilmd wordt, bijvoorbeeld door een sticker bij de deur. Beelden worden in de regel niet langer dan 28 dagen bewaard. Publicatie van de beelden op internet mag alleen met toestemming van de mensen die op film staan.

Of een camera ergens legaal filmt, moet per geval blijken. Bij de discussie daarover oordeelt de rechter uiteindelijk. Die maakt de afweging tussen het veiligheidsbelang van de filmer en het privacyrecht van de klager.

Dus als een buurman de hele straat filmt – en zo de privacy van tientallen buren en passanten schendt - om zijn vrijwel lege tuinhuisje van vier vierkante meter te beveiligen, zit hij waarschijnlijk fout.

Alles bij de bron; AD