Evaluatie stimuleringsregeling intensivering opsporing en controle.

 In 2003 is de ‘Tijdelijke stimuleringsregeling intensivering opsporing en controle Abw’ (verder: TSIOC) ingevoerd. Via deze regeling konden gemeenten tot 1 januari 2008 subsidie krijgen voor het opzetten of uitbreiden van een opsporings-samenwerkingsverband of voor het financieren van extra controle- en/of opsporingscapaciteit.

De regeling is inmiddels verlengd tot eind 2010. Om te beslissen over eventuele voortzetting van de subsidie na dit moment, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Regioplan de opdracht gegeven de TSIOC te evalueren.

....Met name grotere gemeenten zetten de extra opsporingsformatie, die mogelijk is geworden door de subsidieregeling, voor preventieve taken in. Kleinere gemeenten, waarvoor het niet rendabel is om apart iemand voor deze taak aan te stellen, kunnen door samenwerking profiteren van de formatie van de centrumgemeente. Meestal bestaat de samenwerking eruit dat kleine gemeenten, die vaak geen eigen sociale recherche hebben, formatie inhuren bij grotere gemeenten, bijvoorbeeld wanneer zij versterking nodig hebben bij huisbezoeken.

Lees het volledige rapport hier