Met een paar muisklikken inzage in alle gegevens en informatie die de gemeente van je heeft. In Estland en Denemarken gebeurt het al een tijdje. D66 wil nu ook in Groningen inwoners hier ervaring mee op laten doen en heeft een initiatiefvoorstel voor een online burgerdossier ingediend bij het college.  

Het gaat om een proef met zo’n honderd Groningers. Zijn gaan, als het plan wordt goedgekeurd, een jaar lang ervaring opdoen met het gebruiken van het online burgerdossier.  Gemeenten zijn door de decentralisaties in 2015 ook verantwoordelijk voor het sociaal domein. Ze beschikken daardoor over veel gevoelige informatie van bewoners. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van medicijngebruik en de financiële situatie. Burgers kunnen met het online burgerdossier zelf aangeven welke informatie verwerkt en ingezien mag worden door ambtenaren.

Doordat burgers zelf bepalen welke gegevens gemeenten kunnen zien en gebruiken, worden zij meer zelf verantwoordelijk voor hun privacy, maar ook meer zelfredzaam, vertelt Paulusma. ‘In het dossier kunnen burgers ook zelf dingen toevoegen, wijzigen of teruglezen als er een gesprek is geweest. Ze zijn daardoor beter op de hoogte van hun situatie en beter voorbereid op gesprekken met de gemeente.’ Daarnaast ziet Paulusma ook de werkdruk kleiner worden doordat er minder administratie wordt gevoerd. ‘Burgers kunnen zelf informatie wijzigen, daardoor wordt deze meer accuraat en komen er minder fouten in voor.’

Alles bij de bron; BinnlandsBestuur