Hierbij bied ik u aan het ontwerp-besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk. Voor de inhoud van het ontwerp-besluit verwijs ik naar de ontwerp-nota van toelichting. Het ontwerp-besluit is onlangs in (internet)consultatie gegaan.

De aanbieding geschiedt ter uitvoering van een tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Computercriminaliteit III (34 372) in de Tweede Kamer gedane toezegging om voorafgaand aan de inwerkingtreding van het wetsvoorstel de Kamer in de gelegenheid te stellen te worden betrokken bij de totstandkoming van de algemene maatregel van het bestuur ter uitvoering van het wetsvoorstel.

Alles bij de bron; RijksOverheid