Het naleven van mensenrechten is geen linkse of rechtse hobby....het echte gevaar voor de rechtsstaat komt niet van links of rechts. Het schuilt in het gebrekkig besef over wat de rechtsstaat voor mensen in Nederland betekent. De rechtsstaat mag niet devalueren tot een politiek kneedbaar fenomeen...

Het gaat om fundamentele regels die alle ingezetenen, ongeacht hun stemgedrag, beschermen tegen inbreuk op vaststaande mensenrechten – zoals tegen discriminatie of een inbreuk op hun privacy. De rechtsstaat garandeert dat politici vrijuit kunnen spreken zonder door de rechter veroordeeld te worden.

De nieuwe regering zou de rechtsstaat moeten versterken. Dat verhelpt de verdeeldheid in de maatschappij en bestrijdt gevoelens van uitsluiting en angst.
Zij zou een Nederlands Instituut voor de Rechten van de Mens (NIRM) moeten oprichten en de aanbevelingen van internationale toezichthouders serieus nemen; VN-instanties en de Raad van Europa zijn bezorgd over de Nederlandse immigratiewetgeving, handhaving van kinderrechten, racisme en antiterrorisme wetgeving en echt werk maken van mensenrechten educatie op scholen.

Bij het voorkomen van terrorisme dreigen er maatregelen te komen of te blijven bestaan die ernstig inbreuk maken op de privacy van grote groepen burgers. Verder loopt de regering het gevaar om disproportionele straffen in te voeren om tegemoet te komen aan onderbuikgevoelens van delen van de bevolking.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.trouw.nl