De Belastingdienst verstrekte informatie over het feit of het huishoudinkomen al dan niet meer bedroeg dan € 43.000. De gegevensverstrekking liep vooruit op een wetsvoorstel dat huurverhoging op grond van inkomen mogelijk maakt in het kader van de zogeheten ‘aanpak scheefwonen’. 

Dit was in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) concludeert het College bescherming persoonsgegevens.

De Belastingdienst heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht. De minister kan hiervoor in bepaalde situaties een ontheffing verlenen, maar bij het verstrekken van inkomensgegevens aan verhuurders waren deze volgens de rechter en ook het CBP niet aan de orde.

Alles bij de bron; cbp 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!