Bits of Freedom maakt zich zorgen over de Tijdelijke wet cyberoperaties die de AIVD en MIVD meer bevoegdheden geeft. De zorgen gaan zowel over het proces waarbij het wetsvoorstel tot stand is gekomen als de inhoud ervan.

De "Tij­de­lij­ke wet on­der­zoe­ken AIVD en MIVD naar lan­den met een of­fen­sief cy­ber­pro­gram­ma" geeft de inlichtingendiensten mogelijkheden die afwijken van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) voor onderzoek naar landen met een offensief cyberprogramma....

... Tevens verruimt het wetsvoorstel de medewerkingsplicht van derde partijen, zoals telecomproviders en opslagdiensten. De inlichtingendiensten kunnen gegevens opvragen bij aanbieders van telecommunicatie- en opslagdiensten. Het gaat dan meestal om het opvragen van disk-images van servers...  

...Volgens Bits of Freedom (BoF) ontstaat er nu een "beleidslabyrinth" dat ten koste gaat van duidelijkheid over wat de geheime diensten mogen, in welke context en op basis van welke wettelijke grondslag. "Dat bemoeilijkt democratische controle door uw Kamer, journalisten en maatschappelijk middenveld", aldus de burgerrechtenbeweging in een position paper dat het naar de Tweede Kamer stuurde.

Daarin stelt BoF dat de Tweede Kamer helaas niet heeft willen wachten tot de nota van wijziging om het voorstel in zijn totaliteit in behandeling te nemen. Het voorstel dat nu voorligt bespreekt de mogelijkheden van de geheime diensten om toegang te krijgen tot it-infrastructuur, apparaten en grote hoeveelheden gegevens. De nota van wijziging bespreekt hoe er vervolgens met deze gegevens moet worden omgegaan. Bits of Freedom vraagt de Tweede Kamer dan ook om de verdere behandeling te pauzeren tot de nota van wijziging bij de Tweede Kamer is ingediend.

Op 5 april vindt er over de Tijdelijke wet een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer plaats tussen de vaste commissie van Binnenlandse Zaken en experts. Die hebben inmiddels een position paper ingestuurd. Naast Bits of Freedom kwam ook beveiligingsexpert en voormalig TIB-lid Bert Hubert met een dergelijk document. "De instinctieve weerstand tegen nieuwe privacyschendende bevoegdheden is tegenwoordig verzwakt. De discussie blijft hangen in algemeenheden over burgerrechten en zorgen over mogelijk toekomstig misbruik", laat hij daarin weten.

Hubert stelt dat burgers geen sterke instinctieve afkeer meer hebben van de datahonger van de overheid. "Een gedegen en feitelijke analyse kan ons weer helpen te komen tot een juiste balans tussen privacy en veiligheid", aldus de expert. Hij roept Kamerleden én media op om meer aandacht te geven aan de inhoud en daadwerkelijke wetsteksten. "En minder te blijven hangen in oppervlakkige discussies waarbij de oproep tot daadkrachtig ingrijpen het steeds wint van algemene zorgen over privacy."

Alles bij de bron; Security