Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft het wetsvoorstel voor een kostendekkend griffiestelsel voor consultatie naar de belanghebbende partijen gestuurd. Het wetsvoorstel vormt de uitwerking van het regeerakkoord dat bepaalt dat de rechtspraak zal worden bekostigd door degenen die daar gebruik van maken.

Het standaardtarief voor familiezaken voor de kantonrechter bedraagt € 125. Voor familiezaken en zaken tegen de overheid, zoals Belastingdienst, UWV, gemeente, die voor de rechtbank worden gebracht, wordt € 500 geheven. De hoogte van het griffierecht is voor overige zaken gekoppeld aan de hoogte van het financieel belang van de zaak. Het minimumgriffierecht voor de kantonrechter voor bijvoorbeeld zaken tot € 500 euro bedraagt € 125. Volgens de compensatieregeling betalen onvermogenden, minvermogenden en middeninkomens respectievelijk 25, 50 en 75% van het standaardtarief. Het tarief in hoger beroep en cassatie bedraagt 2,5 maal het tarief in de eerste aanleg. 

Lees alles bij de bron; accountancynieuws