Bij mijn streven naar een grotere veiligheid in Nederland is het essentieel dat de politie over een adequaat instrumentarium beschikt. Een van die instrumenten betreft de inzet van ANPR, Automatic Number Plate Recognition, in het Nederlands ook wel geautomatiseerde kentekenherkenning, voertuigherkenning of nummerplaatherkenning genoemd. Dit is een techniek waarbij met behulp van camera’s kentekens van voertuigen in het verkeer kunnen worden vastgelegd en langs geautomatiseerde weg kunnen worden vergeleken met kentekens van voertuigen die gezocht worden door de politie of die op naam staan van personen die bekend zijn bij de politie. 

In het regeerakkoord is opgenomen dat innovatie en het verhogen van de pakkans in de strafrechtketen bijzondere aandacht krijgen. Een bredere inzet van systemen van automatische nummerplaatherkenning draagt hieraan bij. In deze brief zal ik mijn beleidsvisie uiteenzetten voor de inzet van ANPR voor politietaken, onder meer voor het innen van boetes, de executie van strafvonnissen, het opsporen van gestolen voertuigen en gestolen kentekens en de aanpak van ladingdiefstal. Deze visie is mede gebaseerd op een onderzoek dat het WODC in mijn opdracht heeft laten verrichten naar de meerwaarde van ANPR voor de opsporing.

Alles bij de bron; RijksOverheid