De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de Nederlandse overheid geadviseerd te stoppen met het delen van persoonsgegevens met kerken. De gegevens van ongeveer vijf miljoen Nederlandse kerkleden worden nu automatisch met kerken gedeeld.

Volgens de AP dient het doorgeven van persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) aan de kerken geen algemeen belang en is het niet noodzakelijk. Het is daarom in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en moet stoppen, zo stelt de toezichthouder.

De voorganger van de AP, het College bescherming persoonsgegevens, zei in 2013 al dat het delen van gegevens uit de BRP in strijd is met de privacywetgeving. De Raad van State kwam in 2013 tot dezelfde conclusie. 

In 2016 stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor een motie om te stoppen met het doorgeven van persoonsgegevens aan kerken. Maar daarna is het delen van gegevens doorgegaan.

Als de overheid wil doorgaan met het doorgeven van wijzigingen in de BRP, dan moet zij daarvoor toestemming hebben van de persoon zelf, vindt de AP. Ook moet de overheid volgens de toezichthouder kunnen aantonen dat mensen zich niet gedwongen voelen toe te stemmen.

Alles bij de bron; NU