Met iedere slimme toepassing hebben gemeenten meer mogelijkheden om data te verzamelen en te gebruiken. Dat baart de Autoriteit Persoonsgegevens zorgen. Omdat de bewustwording over privacy bij gemeenten nogal eens te wensen overlaat.

Monique Verdier, vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zegt ‘Soms heb je een duidelijk doel voor ogen met het verzamelen van gegevens, zonder te beseffen dat daarmee een risico ontstaat.’

Neem het verzamelen van data uit parkeersensoren, die meten of een parkeerplaats bezet is. Dat leidt tot nuttige dienstverlening voor automobilisten, maar in sommige gevallen ook tot function creep, het gebruiken van data voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verzameld. Sommige aanbieders van dergelijke systemen verdienen grof geld aan data over reisbewegingen. Soms ook zijn het gemeenten die aan het analyseren slaan: uit de data valt veel af te leiden, bijvoorbeeld of iemand wel werkelijk woont waar hij staat ingeschreven.

Verdier wijst erop dat gemeenten snel ingrijpen als er zich een fysiek probleem voordoet, zoals een probleem met de riolering, maar dat een ‘onzichtbaar’ probleem in de digitale wereld, zoals dataverzameling, vaak niet eens als een probleem wordt gezien. ‘Terwijl de consequenties in de digitale wereld vaak vele malen groter zijn dan in de echte wereld. Daar moet je dus extra voorzichtig mee omgaan.’

Ze komt weinig kwaadwillendheid tegen bij gemeenten, maar wel een tekort aan bewustwording, waardoor het onderwerp privacy niet eens of veel te laat aan bod komt. ‘En dan snap ik dat iedereen zegt: tjongejonge, het mag weer niet van de AVG (de algemene verordening gegevensbescherming – red). Maar als jij mensenrechten vooraf als uitgangspunt neemt, kun je in je technologische oplossingen een plek geven. Je bent als gemeente wel verantwoordelijk.’

‘... het is natuurlijk jammer als we uit angst geen gebruik maken van oplossingen die het leven beter maken. Doe het wel, maar doe het veilig. Neem de privacyvereisten op in je uitgangspunten. Kijk in elke fase opnieuw naar de risico's. Check elke keer of je nog voldoet aan de uitgangspunten. En denk vooruit: welke risico’s heeft wat ik nu doe voor de lange termijn?’

Vooraf een gedegen risicoanalyse (DPIA) doen is daarom nuttig en vaak wettelijk verplicht, net als het vroegtijdig betrekken van de functionaris gegevensbescherming (FG) bij (nieuwe) privacyvraagstukken.

We houden vaak rekening met iets wat er nu nog niet is, zoals het verhogen van dijken die hoger zijn dan waar we denken dat het water maximaal komt. Op dezelfde manier moet je nadenken over het gebruik van persoonsgegevens. Je wil geen efficiëntieprobleem van de gemeente oplossen door een risico voor burgers te creëren. Het is jouw taak om te zorgen voor die burger.’

De AVG bestaat nog maar vijf jaar. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens in de huidige vorm is nog jong. ‘Ook wij mogen nog aan professionaliteit winnen,’ zegt Verdier. In de afgelopen jaren is de toezichthouder gegroeid tot 250 fte. In het jaarplan van 2024 staat dat de AP extra capaciteiten reserveert om onderzoek te doen naar overheden en uitkeringsorganisaties, met name als het gaat om persoonsgegevens. ‘Als ik ze zou hebben, zou ik twee keer zo veel mensen op de overheid zetten, zo veel gaat er mis,’ zegt Verdier.

'De AVG is nodig, want het is de stok om mee te slaan. Maar het gáát om het beschermen van mensenrechten en de vrijheid voor ons allemaal.’

Alles bij de bron; BinnenlandsBestuur