Het Team Openbare Orde Inlichtingen (TOOI) van de politie heeft ruime bevoegdheden om in het geheim informatie in te winnen over burgers die gezien worden als potentieel gevaar voor de openbare orde – ook als er geen sprake is van verdenking van strafbare feiten. Het gaat om ‘onruststokers’ als voetbalhooligans, klimaat- en dierenrechtactivisten en salafistische moslims. Ze worden gevolgd, op straat en online, informanten en infiltranten – soms betaald – verzamelen inlichtingen over hen.

Voor de activiteiten van de lokale TOOI-teams bestaan amper controlemechanismen. Anders dan bij strafrechtelijk onderzoek wordt deze vorm van informatievergaring niet getoetst door het OM of ter toestemming voorgelegd aan de rechter.

De Amsterdamse gemeenteraad wil dat er strenger toezicht komt op het bespioneren van burgers door de politie. De raad roept de lokale veiligheidsdriehoek van burgemeester, politiechef en hoofdofficier van justitie vrijwel unaniem op strengere voorwaarden te stellen aan het heimelijk inwinnen van informatie over burgers.

Volgens D66-fractievoorzitter Rob Hofland, initiatiefnemer van het plan, zit er „een systeemfout” in de manier waarop burgers geobserveerd kunnen worden. „Het Team Openbare Orde Inlichtingen heeft bevoegdheden om een geringe inbreuk te maken op het persoonlijke leven van een betrokkene. Ook een geringe inbreuk is een inbreuk op iemands grondrecht en verdient een stevig kader met waarborgen en goed georganiseerd toezicht.”

Burgemeester Halsema en de Amsterdamse veiligheidsdriehoek staan welwillend tegenover de voorgestelde regels en controlemechanismes voor het lokale TOOI-team van de politie, zo bevestigen ingewijden.

Alles bij de bron; NRC [Thnx-2-Niek]