De toezichthouder voor de geheime diensten, de CTIVD, heeft kritiek op bepaalde onderdelen uit de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), in de volksmond ook wel de 'aftapwet' genoemd. Bevoegdheden in de wet zouden te ruim zijn omschreven. Dat schrijft de CTIVD dinsdag in een reactie op de wijzigingen in de wet.

Het belangrijkste punt van kritiek van de CTIVD gaat over het feit dat de inlichtingendiensten 'zo gericht mogelijk' moeten tappen. Die term kwam voort uit de motie-Recourt, en moest voorkomen dat de Wiv een 'sleepnet' wordt. Toch is de term volgens de CTIVD te vaag. Tijdens de behandeling van de Wiv werd nergens goed gedefinieerd wat 'zo gericht mogelijk tappen' inhoudt. Daardoor is het onduidelijk hoe de inlichtingendiensten dat proces moeten invullen.

Daar komt bij dat de eis om gericht te tappen alleen op bepaalde bevoegdheden van de AIVD en MIVD van toepassing is. Volgens de CTIVD zou dat juist op alle bevoegdheden van toepassing moeten zijn.

Alles bij de bron; NU