De NOvA zegt zich zorgen te maken over de zorgvuldigheid en de kwaliteit van de wetgeving, ‘Het wetsvoorstel maakt het mogelijk te veel en te ver gaande beperkingen van bewegings- en vergadervrijheden voor een onbepaalde periode normaal te maken; beperkingen die niet normaal zijn en ook niet behoren te zijn in een democratische samenleving.’

De NOvA wijst erop dat het niet nodig is de inperking van grondrechten en vrijheden via een tijdelijke wet te regelen. ‘Regels met betrekking tot afstand en ook groepsvorming buiten evenementen zouden er evenwel niet moeten komen, zeker niet als daarmee inbreuk wordt gemaakt op de grondrechten van vergadering en het huisrecht.’

De NOvA is ook niet gerust op het tijdelijk karakter van de beoogde wet. Hoewel de werkingsduur één jaar is, kan de wet en daarmee de inperking van grondrechten eenvoudig worden verlengd. Ook ten aanzien van de handhaving en het opleggen van sancties heeft de orde fundamentele kritiek. Omdat de regels zo onduidelijk zijn, ligt willekeur op de loer.

Lees hier het volledige advies

Alles bij de bron; Advocatenblad


 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!