Overheid, Politiek & Wetgeving

Minister Grapperhaus laat een onderzoek uitvoeren naar de wenselijkheid om patiëntgegevens bij niet Europese cloudplatformen op te slaan. Dat laat hij weten na Kamervragen over het nieuws dat gegevens van honderdduizenden Nederlandse patiënten zonder dat die dit weten of hiervoor toestemming hebben geven bij Google zijn opgeslagen.

Het gaat om gepseudonimiseerde behandelgegevens die daar worden gehost door Medical Research Data Management (MRDM), een bedrijf uit Deventer dat namens zorgorganisaties, zoals ziekenhuizen, medische data verwerkt.

"MRDM laat mij tevens weten dat de gegevens zijn opgeslagen in het datacentrum van Google in Eemshaven. De gegevens blijven daarmee in Nederland en vallen onder Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. Vanuit de contractuele verplichtingen die MRDM met Google heeft gesloten, mag Google niet aan de data komen", zo stelt Grapperhaus.

Hoewel zorggegevens in de cloud mogen worden opgeslagen, kondigt Grapperhaus ook een onderzoek aan. "Ik zal onafhankelijk onderzoek laten doen naar de wenselijkheid van het gebruik van niet-Europese Cloud platforms voor het opslaan van zorgdata", aldus de minister in zijn antwoord op Kamervragen van D66-Kamerlid Verhoeven. 

Alles bij de bron; Security


 

Ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie) hebben in 2018 meer dan eens onterecht hun akkoord gegeven voor het gebruik van de zogenoemde 'sleepnetmethode' door de AIVD en MIVD om internetverkeer af te tappen. Dat meldt de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) donderdag in zijn eerste jaarverslag.

Het is niet bekend hoeveel verzoeken tot OOG-interceptie, het beruchte sleepnet, en andere bijzondere bevoegdheden de AIVD en MIVD exact hebben ingediend. De TIB schrijft in zijn jaarverslag dat deze cijfers door ministers Ollongren en Bijleveld worden beschouwd als staatsgeheim.

Hoewel verzoeken daartoe zijn ingediend, hebben de geheime diensten tot nu toe in de praktijk nog geen gebruikgemaakt van de bevoegdheid om op de kabel internetverkeer af te tappen, zegt een woordvoerder namens de AIVD. In november bracht de toezichthouder al naar buiten dat tot dat moment een op de twintig verzoeken werd afgewezen. Destijds werd 5,5 procent van de verzoeken van de AIVD afgekeurd. Bij de MIVD ging het toen om relatief iets minder verzoeken: 4,1 procent. 

De vernieuwde Wiv was in maart 2018 onderwerp van een referendum, waarbij een meerderheid tegen de inlichtingenwet stemde. Minister Ollongren beloofde de wet vervolgens aan te passen, onder meer door in de wettekst te benadrukken dat de diensten hun bevoegdheden zo gericht mogelijk moeten inzetten.

Na advies heeft de Raad van State de aangepaste tekst eind februari teruggestuurd naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het is onbekend wanneer minister Ollongren het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer stuurt.

Alles bij de bron; NU


 

De regering wil dat de Eerste Kamer snel gaat stemmen over een wetsvoorstel dat luchtvaartmaatschappijen verplicht om passagiersgegevens aan de overheid te verstrekken. Het gaat dan om reserverings- en check-in-gegevens die door de op te richten eenheid Passagiersinformatie Nederland (Pi-NL) zullen worden verwerkt.

De eenheid kan zowel de passagiersgegevens als het resultaat van de verwerking met Europol en vergelijkbare eenheden van andere lidstaten delen. Ook kunnen het Openbaar Ministerie, de politie, de bijzondere opsporingsdiensten, de Koninklijke marechaussee en de Rijksrecherche bij de eenheid Pi-NL informatie opvragen. De maatregel zou nodig zijn voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit.

Het wetsvoorstel, dat de Europese PNR-richtlijn (Passenger Name Record) omzet in Nederlands recht, werd vorige maand door de Tweede Kamer aangenomen. De regering wil nu dat ook de Eerste Kamer er snel naar kijkt. "De regering hecht er zeer aan dat de Eerste Kamer het implementatiewetsvoorstel zo mogelijk nog voor de Kamerwisseling plenair behandelt en in stemming brengt", zo laat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in een brief aan de senaat weten.

Alles bij de bron; Security


De dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amstelveen schendt de Wet op de Privacy. De SP constateert dat op basis van door betrokkenen aan de partij gezonden stukken. In de raadscommissie Burgers en Samenleving (BS) stelde de SP-fractie vragen daarover aan de verantwoordelijk wethouder. 

Volgens de SP was is de stukken herhaaldelijk dat zieke mensen met een uitkering medische gegevens mee moeten nemen naar de gemeente, zoals foto’s van MRI’s, medische behandelplannen of verklaringen van huisartsen met medische gegevens.

De SP drong er bij de wethouder op aan direct een einde te maken aan dergelijke praktijken. Die zijn niet in overeenstemming met de richtlijnen van de artsenorganisatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) en dat moet veranderen, vindt de SP.

Alles bij de bron; A'veenBlog


 

Het kabinet zet de deur open voor experimenten met postbezorging. Daardoor kunnen mensen hun brieven in de toekomst digitaal, bijvoorbeeld ingescand per mail, ontvangen. Dat blijkt uit de nieuwe postwet van staatssecretaris Mona Keijzer.

Nu zijn postbedrijven nog wettelijk verplicht om brieven fysiek door de bus te doen in de aangepaste postwet schrijft Keijzer daarom dat postbedrijven de brieven in de toekomst mogen ’aanbieden’ in plaats van ’afleveren’.

Dat lijkt een klein verschil, maar zo geeft ze postbedrijven de ruimte om post digitaal te versturen of af te leveren bij een verzamelpunt in een wijk. Dat scheelt ook in de kosten voor het postbedrijf. Daarbij moet het briefgeheim bewaard blijven, bijvoorbeeld door versleuteling van de post.

Een woordvoerder van Keijzer benadrukt dat dit soort experimenten alleen gebeurt bij mensen die dat willen. Wie zijn of haar post nog steeds door de brievenbus wil krijgen, behoudt dat recht. 

Alles bij de bron; Telegraaf [Thnx-2-Jeroen]


 

Minister Bruins voor Medische Zorg wil gegevensuitwisseling in de zorg snel digitaliseren en daarbij de wet aanpassen, zodat er ook zonder toestemming digitaal data van patiënten kan worden uitgewisseld. Dat laat de minister in een brief aan de Tweede Kamer weten. 

"Mijn ambitie is dat de gegevensuitwisseling in de zorg in Nederland in rap tempo volledig digitaliseert waardoor ook patiënten al hun eigen gegevens digitaal kunnen inzien en beheren. Met meer regie door de overheid dan tot nu toe, met meer tempo en met een wettelijke verplichting", laat Bruins nu weten.

De minister schrijft in de brief dat het verwerken van medische informatie in beginsel door de AVG verboden is. Er zijn echter uitzonderingen op dit verbod. Bijvoorbeeld als er sprake is van toestemming of wanneer het noodzakelijk is voor de behandeling. Voor deze laatste situatie kent de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (de WGBO) verschillende regels. Zo mogen gegevens uit een medisch dossier alleen met toestemming van de patiënt aan anderen worden verstrekt.

De WGBO kent echter ook uitzonderingen. Zo is expliciete toestemming niet nodig voor het verstrekken van noodzakelijke informatie aan degene die rechtstreeks betrokken is bij de behandelrelatie en de vervanger van de hulpverlener. In het geval van spoedzorg kan het voorkomen dat de betrokkene vooraf geen toestemming heeft gegeven voor het beschikbaar stellen van zijn gegevens. Wanneer er acuut gevaar is voor iemands leven of gezondheid mogen er volgens de WGBO en AVG toch gegevens worden uitgewisseld.

Er is echter nog een andere wet, de Wet Aanvullende Bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (de WABvpz). Deze wet staat de elektronische uitwisseling van gegevens soms wel in de weg, merkt de minister op. De wet bepaalt dat gegevens alleen na toestemming met andere zorgaanbieders mogen worden gedeeld. "Als iemand deze toestemming niet heeft gegeven, zijn de medische gegevens nooit direct digitaal beschikbaar. Ook niet als die gegevens op grond van de WGBO wel mogen worden uitgewisseld", stelt Bruins.

Bruins noemt dit onwenselijk en wil daarom de WABvpz op dit punt aanpassen. Voor de zomer komt de minister met meer informatie over het plan voor digitale gegevensuitwisseling in de zorg.

Alles bij de bron; Security


 

De VVD dient een wetsvoorstel in om meer toezicht te krijgen op gezondheidsapps. 

Momenteel zijn meer dan 400.000 apps bekend in Nederland, maar daar zit dus geen controle op. Mensen voeren daar veel persoonlijke informatie in om een zo goed mogelijk advies te krijgen. “Nu weet je niet wat die bedrijven met je gegevens doen”, aldus Hayke Veldman. “Daarnaast weet je niet of alle informatie die je krijgt wel klopt.”

Hilmar Mulder schrikt van de oproep van Veldman. “Ik gebruik zelf gezondheidsapps. Mijn fitbit geeft constant aan of ik meer moet lopen en hoe ik heb geslapen. Maar tot nu had ik er niet over nagedacht dat mijn gegevens in verkeerde handen kunnen vallen.” Ze vindt het daarom fijn dat er mogelijk een bibliotheek komt. “Het is toch fijn om te weten dat alles aan bepaalde voorwaarden voldoet.”

Alles bij de bron; WNL


 

De gemeente Voorschoten gaat door met het omruilen van oude restafvalcontainers voor nieuwe met een chip. Volgens wethouder Monique Lamers voldoet de gemeente inmiddels aan de wettelijke voorwaarden daarvoor. De gemeenteraad stelde vorige week vragen over de privacy van bewoners aan de wethouder.

Zij stelde daarop een spoedonderzoek in. Volgens de gemeente is de chip niet in strijd met de privacyregels omdat de informatie die wordt verzameld alleen aan een adres gekoppeld is en niet aan andere gegevens. 'Maar ook een adres is een persoonsgegeven', zegt de Autoriteit Persoonsgegevens. 'Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.’

Het doel om de persoonsgegevens te verzamelen, het stimuleren van het scheiden van afval en het beheer van het aantal containers, is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens op zichzelf geen grondslag. Wel houdt de woordvoerster een slag om de arm: 'We moeten eerst deze specifieke situatie onderzoeken, voor we kunnen zeggen of het wettelijk niet mag.'

Alles bij de bron; Unity


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha