Overheid, Politiek & Wetgeving

Uber krijgt een boete van 600.000 euro voor het te laat melden van een datalek. Het is voor het eerst dat de Nederlandse privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een boete oplegt. Het gaat om een datalek dat in 2016 werd gevonden, waarbij onbevoegden toegang hadden tot persoonsgegevens van klanten en chauffeurs, meldt APdinsdag.

Uber had dat lek binnen 72 uur na het vinden moeten melden bij zowel de betrokkenen als AP. Het taxibedrijf verzweeg het lek echter, en betaalde de verantwoordelijke hackers zelfs 100.000 dollar (omgerekend zo'n 88.000 euro) om het lek te verzwijgen. AP legt voor het eerst een boete op wegens de ernst en de verwijtbaarheid van het lek, zegt een woordvoerder van de toezichthouder. "Uber heeft het lek willens en wetens verzwegen", aldus AP. 

Alles bij de bron; NU


 

De Stichting Maatschappij en Veiligheid, onder voorzitterschap van mr. Pieter van Vollenhoven, pleit voor integratie van BOA-organisaties in de Nationale Politie. Dit om verdere versnippering in het veiligheidsdomein tegen te gaan en de slagkracht van de politie te vergroten.

De politie heeft volgens de SMV twee wettelijke taken die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden: opsporing (boeven vangen) en handhaving van de openbare orde en hulpverlening. De laatste jaren worden de activiteiten echter vooral op opsporing geconcentreerd en nemen BOA’s de handhaving van de openbare orde en hulpverlening over. De stichting vindt dit geen wenselijke situatie en geen goed alternatief omdat BOA’s geen algemene opsporingsbevoegdheid hebben, maar een specifieke en afgebakende taak.

Er is volgens de stichting een tweedeling ontstaan tussen de Nationale Politie en het groeiend aantal gemeentelijke handhavingsorganisaties, die meer en meer de vorm van een soort gemeentepolitie aannemen. De SMV zegt te begrijpen dat de politie taken afstoot als dat door capaciteitsproblemen noodzakelijk is, maar keurt af dat dit sluipenderwijs gebeurt, zonder politieke discussie. Daarom pleit de SMV voor een parlementair debat, waarin besloten moet worden of deze versnippering moet worden voortgezet.

Er worden geen keuzes gemaakt, maar er wordt voortdurend aangepast aan de gegroeide praktijk. Zo is een stilzwijgende consensus zonder visie ontstaan, aldus de stichting, die voorstelt om beide wettelijke taken weer aan de Nationale Politie toe te bedelen. Het capaciteitsprobleem is op te lossen door de huidige gemeentelijk handhavingsorganisaties in de Nationale Politie te integreren, zodat die de centrale regie krijgt. Daarnaast kunnen BOA’s tot politieagent worden omgeschoold. 

Het is overigens zeer de vraag of ook burgemeesters enthousiast zullen zijn over het idee. Juist het verlies van de regie over de politie-inzet heeft veel gemeenten ertoe doen besluiten om handhaving en toezicht weer zelf te gaan organiseren. Daarom zal het in veel ogen de voorkeur verdienen om de huidige situatie te continueren, waarbij BOA’s in goede samenwerking met de Nationale Politie blijven toezien op de openbare orde.

Alles bij de bron; BeveilNieuws


 

Sinds de invoering van de nieuwe privacywet kwamen er ruim zevenduizend klachten binnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ook werd de vragenlijn zo'n tienduizend keer geraadpleegd door organisaties en burgers die meer wilden weten over de nieuwe regels. De eerste officiële evaluatie van de AVG volgt in januari, aldus het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

De AP druk bezig is met het analyseren van alle klachten en tips. Er wordt gekeken of er bepaalde knelpunten vaker naar voren komen, die als eerste aandacht verdienen. De waakhond heeft naar aanleiding van het aantal klachten ook een onderzoek ingesteld naar mogelijke overtredingen. Hoeveel dat er precies zijn, wil de waakhond niet zeggen. 

Volgens Otto Volgenant, privacyadvocaat bij Boekx Advocaten, zijn het vooral de kleinere organisaties die de gevolgen van de nieuwe wet voelen. Zoals scholen die geen foto's meer durven te maken. "Als je het mij vraagt is de AVG niet bedoeld om verenigingen bang te maken dat ze de ledenlijst niet mogen delen. Het moet mensen vooral beschermen tegen de grote partijen als Google en Facebook, die erop uit zijn zoveel mogelijk data te verzamelen. En dat businessmodel is niet veranderd", zegt de raadsman. 

Alles bij de bron; NU & Trouw


 

Het afnemen van de vingerafdrukken van bijstandsontvangers is onwenselijk en in strijd met de privacywetgeving, zo stelt staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken. Van Ark reageerde op Kamervragen over de gemeente Nissewaard, dat via een leerwerkbedrijf vier jaar lang illegaal de vingerafdrukken van uitkeringsgerechtigden verzamelde.

Bij de aanvraag van een uitkering moest er een vingerafdruk worden afgestaan. Weigeraars werden onder druk gezet en dreigden een strafkorting te krijgen. "Toestemming van de bijstandsgerechtigde kan geen grondslag zijn voor verwerking van vingerafdrukken, omdat in deze verhouding tussen overheid en burger immers sprake is van een afhankelijkheidsrelatie en het dus geen in vrijheid gegeven toestemming betreft", schrijft Van Ark.

De staatssecretaris laat verder weten dat het leerwerkbedrijf inmiddels is gestopt met het afnemen van vingerafdrukken en er daarom geen aanleiding is voor verdere actie. Of de Autoriteit Persoonsgegevens met een onderzoek bezig is kan Van Ark niet zeggen, omdat de toezichthouder in principe geen informatie over lopende zaken deelt.

Afsluitend vroegen de Kamerleden of Van Ark vindt dat opgelegde kortingen omdat bijstandsontvangers weigerden een vingerafdruk af te geven ongedaan moeten worden gemaakt. De staatssecretaris laat daarop weten dat bijstandsontvangers die vinden dat er in strijd met de wet is gehandeld naar de rechter kunnen stappen. "Het is uiteindelijk aan de rechter en niet aan de staatssecretaris van Sociale Zaken om op individueel niveau te toetsen of de gemeentelijke besluitvorming in dit kader voldoet aan de geldende wet- en regelgeving."

Alles bij de bron; Security


 

Justitie gaat de komende maanden nieuwe flitsapparaten testen die nauwelijks opvallen. Ze zijn verborgen in aanhangwagens en worden vooral ingezet bij wegwerkzaamheden. Ook komen er camera’s die automobilisten moeten betrappen die rode kruizen negeren.

De proef met de camera’s duurt een aantal maanden. Daarna wordt gekeken welke werken. Wie door zo’n apparaat wordt geflitst, kan gewoon een boete krijgen. Daarnaast komen er Rijkswaterstaat BOA's bij. Gaat lekker op de weg !!

Alles bij de bron; TPO


 

Minister Cora van Nieuwenhuizen gaat het aantal weginspecteurs dat boetes mag uitdelen verdubbelen van vijftig naar honderd.

Het gaat om weginspecteurs met opsporingsbevoegdheid. Deze bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) moeten bijvoorbeeld optreden als automobilisten een rood kruis negeren, of vrachtwagenchauffeurs op de vluchtstrook parkeren. In 2015 begon rondom Rotterdam een proef met acht van dit soort weginspecteurs. Later is dit uitgebreid naar vijftig, en nu wordt het dus verdubbeld naar honderd.

Alles bij de bron; AD


 

Als het aan het CDA ligt, wordt de Grondwet uitgebreid met een 'digitale paragraaf'. Daarin wordt dan duidelijk afgebakend welke digitale informatie bedrijven en overheden wel en niet van hun werknemers mogen verzamelen. Aanleiding is een onderzoek van platform voor Onderzoeksjournalistiek Investico, dat meer inzicht geeft in de schaal waarop werkgevers de privacy van hun werknemers schenden.

Volgens het CDA zit er een grens aan de mogelijkheden om persoonlijke gegevens van personeel te onderscheppen. Kamerlid Chris van Dam erkent dat ook hijzelf niet goed besefte op welke schaal momenteel de privacy digitaal geschonden wordt.

Alles bij de bron; FD [scan]


 

De geheime diensten in Nederland vragen vaak zonder goede onderbouwing toestemming om bijvoorbeeld vermeende terroristen af te tappen of te hacken. Ongeveer een op de twintig verzoeken is onrechtmatig, meldt de zogenoemde Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB), die daar toezicht op houdt. De TIB mag geen precieze aantallen noemen omdat het om staatsgeheim gaat. 

De driekoppige TIB kwam er op 1 mei als deel van de omstreden nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Als de geheime diensten AIVD of MIVD bijzondere bevoegdheden willen gebruiken, zoals aftappen via de kabel, geeft de TIB een bindend oordeel. De onafhankelijke controle is bedoeld als extra waarborg tegen onnodige schending van de privacy. Ook de andere controleur CTIVD heeft kritiek op uitvoering van de wet.

Alles bij de bron; TPO


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha