Overheid, Politiek & Wetgeving

Het kabinet zet de deur open voor experimenten met postbezorging. Daardoor kunnen mensen hun brieven in de toekomst digitaal, bijvoorbeeld ingescand per mail, ontvangen. Dat blijkt uit de nieuwe postwet van staatssecretaris Mona Keijzer.

Nu zijn postbedrijven nog wettelijk verplicht om brieven fysiek door de bus te doen in de aangepaste postwet schrijft Keijzer daarom dat postbedrijven de brieven in de toekomst mogen ’aanbieden’ in plaats van ’afleveren’.

Dat lijkt een klein verschil, maar zo geeft ze postbedrijven de ruimte om post digitaal te versturen of af te leveren bij een verzamelpunt in een wijk. Dat scheelt ook in de kosten voor het postbedrijf. Daarbij moet het briefgeheim bewaard blijven, bijvoorbeeld door versleuteling van de post.

Een woordvoerder van Keijzer benadrukt dat dit soort experimenten alleen gebeurt bij mensen die dat willen. Wie zijn of haar post nog steeds door de brievenbus wil krijgen, behoudt dat recht. 

Alles bij de bron; Telegraaf [Thnx-2-Jeroen]


 

Minister Bruins voor Medische Zorg wil gegevensuitwisseling in de zorg snel digitaliseren en daarbij de wet aanpassen, zodat er ook zonder toestemming digitaal data van patiënten kan worden uitgewisseld. Dat laat de minister in een brief aan de Tweede Kamer weten. 

"Mijn ambitie is dat de gegevensuitwisseling in de zorg in Nederland in rap tempo volledig digitaliseert waardoor ook patiënten al hun eigen gegevens digitaal kunnen inzien en beheren. Met meer regie door de overheid dan tot nu toe, met meer tempo en met een wettelijke verplichting", laat Bruins nu weten.

De minister schrijft in de brief dat het verwerken van medische informatie in beginsel door de AVG verboden is. Er zijn echter uitzonderingen op dit verbod. Bijvoorbeeld als er sprake is van toestemming of wanneer het noodzakelijk is voor de behandeling. Voor deze laatste situatie kent de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (de WGBO) verschillende regels. Zo mogen gegevens uit een medisch dossier alleen met toestemming van de patiënt aan anderen worden verstrekt.

De WGBO kent echter ook uitzonderingen. Zo is expliciete toestemming niet nodig voor het verstrekken van noodzakelijke informatie aan degene die rechtstreeks betrokken is bij de behandelrelatie en de vervanger van de hulpverlener. In het geval van spoedzorg kan het voorkomen dat de betrokkene vooraf geen toestemming heeft gegeven voor het beschikbaar stellen van zijn gegevens. Wanneer er acuut gevaar is voor iemands leven of gezondheid mogen er volgens de WGBO en AVG toch gegevens worden uitgewisseld.

Er is echter nog een andere wet, de Wet Aanvullende Bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (de WABvpz). Deze wet staat de elektronische uitwisseling van gegevens soms wel in de weg, merkt de minister op. De wet bepaalt dat gegevens alleen na toestemming met andere zorgaanbieders mogen worden gedeeld. "Als iemand deze toestemming niet heeft gegeven, zijn de medische gegevens nooit direct digitaal beschikbaar. Ook niet als die gegevens op grond van de WGBO wel mogen worden uitgewisseld", stelt Bruins.

Bruins noemt dit onwenselijk en wil daarom de WABvpz op dit punt aanpassen. Voor de zomer komt de minister met meer informatie over het plan voor digitale gegevensuitwisseling in de zorg.

Alles bij de bron; Security


 

De VVD dient een wetsvoorstel in om meer toezicht te krijgen op gezondheidsapps. 

Momenteel zijn meer dan 400.000 apps bekend in Nederland, maar daar zit dus geen controle op. Mensen voeren daar veel persoonlijke informatie in om een zo goed mogelijk advies te krijgen. “Nu weet je niet wat die bedrijven met je gegevens doen”, aldus Hayke Veldman. “Daarnaast weet je niet of alle informatie die je krijgt wel klopt.”

Hilmar Mulder schrikt van de oproep van Veldman. “Ik gebruik zelf gezondheidsapps. Mijn fitbit geeft constant aan of ik meer moet lopen en hoe ik heb geslapen. Maar tot nu had ik er niet over nagedacht dat mijn gegevens in verkeerde handen kunnen vallen.” Ze vindt het daarom fijn dat er mogelijk een bibliotheek komt. “Het is toch fijn om te weten dat alles aan bepaalde voorwaarden voldoet.”

Alles bij de bron; WNL


 

De gemeente Voorschoten gaat door met het omruilen van oude restafvalcontainers voor nieuwe met een chip. Volgens wethouder Monique Lamers voldoet de gemeente inmiddels aan de wettelijke voorwaarden daarvoor. De gemeenteraad stelde vorige week vragen over de privacy van bewoners aan de wethouder.

Zij stelde daarop een spoedonderzoek in. Volgens de gemeente is de chip niet in strijd met de privacyregels omdat de informatie die wordt verzameld alleen aan een adres gekoppeld is en niet aan andere gegevens. 'Maar ook een adres is een persoonsgegeven', zegt de Autoriteit Persoonsgegevens. 'Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.’

Het doel om de persoonsgegevens te verzamelen, het stimuleren van het scheiden van afval en het beheer van het aantal containers, is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens op zichzelf geen grondslag. Wel houdt de woordvoerster een slag om de arm: 'We moeten eerst deze specifieke situatie onderzoeken, voor we kunnen zeggen of het wettelijk niet mag.'

Alles bij de bron; Unity


 

62 inwoners van Assendelft die bezwaar hebben gemaakt tegen de bouw van een moskee in Saendelft maken zich ernstig zorgen om hun veiligheid nadat de gemeente hun namen en adressen openbaar zou hebben gemaakt.

Een inloopavond in 2015 over de moskee liep al uit de hand: mensen die daar kwamen om bezwaar te maken kregen met bedreigingen te maken. 

De PVV-Zaanstreek heeft schriftelijke vragen bij de gemeente ingediend over de bezwaarprocedure. Zij willen weten waarom de gemeente de namen van de bezwaarmakers, inclusief hun adressen, openbaar hebben gemaakt. 

Alles bij de bron; NHNieuws


 

Een werkneemster is als assistente/verkoopster in dienst. Op 31 mei 2018 meldt de werkneemster zich ziek. De werkgever heeft de werkneemster vervolgens gedurende zeven dagen (van 1 tot en met 7 juni 2018) laten volgen door een niet-gecertificeerd onderzoeksbureau.

Op 7 juni 2018 heeft de werkgever de werkneemster per WhatsApp uitgenodigd om, in het kader van de re-integratie, de volgende dag koffie te komen drinken. De werkneemster stuurt meteen een app terug met daarin de mededeling dat zij op advies van haar huisarts rust moet nemen en ontspanning zoeken.

Ze geeft aan met een arboarts te willen spreken. Ze laat ook weten niet op de uitnodiging in te kunnen gaan.

Uit het rapport van de observator van het bureau komt naar voren dat de werkneemster op 7 juni 2018 werkzaamheden heeft verricht op een externe locatie. Wanneer de werkneemster op 9 juni 2018, na een oproep daartoe, opnieuw weigert zich te melden bij de werkgever, omdat zij eerst een arboarts wil spreken, wordt zij dezelfde dag op staande voet ontslagen.

De werkneemster verzoekt de kantonrechter de werkgever te veroordelen tot betaling van onder meer een billijke vergoeding.

De kantonrechter oordeelt op 19 september 2018 dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is gegeven, omdat de werkgever de nevenwerkzaamheden niet aannemelijk heeft gemaakt. Zij had eventueel kunnen volstaan met het opschorten van loon. De billijke vergoeding wordt toegewezen.

Alles bij de bron; OR-Net


 

D66 en SP hebben minister Bruins voor Medische Zorg Kamervragen gesteld over de berichtgeving dat gegevens van honderdduizenden Nederlandse patiënten bij Google zijn opgeslagen, zonder dat die hier weet van hebben of dit hebben goedgekeurd.

Het gaat om gepseudonimiseerde behandelgegevens die door Medical Research Data Management (MRDM) bij Google worden gehost. MRDM is een bedrijf uit Deventer dat namens zorgorganisaties, zoals ziekenhuizen, medische data verwerkt. Volgens het bedrijf voldoet het aan alle wettelijke eisen en heeft de keuze om gegevens bij Google op te slaan in overleg met de koepelorganisaties van de ziekenhuizen plaatsgevonden.

D66-Kamerleden Verhoeven en Raemakers willen nu van de minister weten of de medische gegevens veilig zijn opgeslagen. Ook moet Bruins duidelijk maken waarom patiënten niet op de hoogte zijn gesteld en of hun privacy is gewaarborgd. 

SP-Kamerlid Hijink wil van de minister weten of het pseudonimiseren van patiëntgegevens voldoende is om de privacy van patiënten te beschermen. "Ook aangezien veel gegevens weer ontsleuteld kunnen worden en het voor Google technisch gezien een fluitje van een cent schijnt te zijn om de anonieme data naar een persoon te herleiden? Gaan ziekenhuizen en artsen aangaande deze kwestie voldoende secuur met de gevoelige informatie om?", aldus het Kamerlid.

Hijink vraagt de minister ook om een garantie dat de patiëntgegevens niet op basis van de Cloud Act door Amerikaanse inlichtingendiensten worden ingezien. De Clarifying Overseas Use of Data (CLOUD) wetgeving breidt de mogelijkheden van Amerikaanse diensten uit om data te verkrijgen. Zo geeft het Amerikaanse opsporingsdiensten de bevoegdheid om alle data over een persoon te benaderen, ongeacht waar deze persoon zich bevindt of waar die data is opgeslagen.

Alles bij de bron; Security


Voorheen grepen spoorboa’s overal op de stations in bij incidenten, maar nu mogen ze de winkels als boa niet meer in...

...De regels zijn overigens niet veranderd, maar worden met ingang van dit jaar strikter gehandhaafd. Voorheen werd de inzet van boa’s in de hele stationsomgeving gedoogd. De boa’s mogen nu wel iemand aanhouden, maar met dezelfde bevoegdheden als een burger. Handboeien mogen dan niet worden gebruikt.

Alles bij de bron; BeveilNieuws


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha