45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Overheid, Politiek & Wetgeving

De staat 1984’iseert door met nog meer stiekeme flitsapparaten, uiteraard voor uw veiligheid en beslist niet om de staatskas te spekken

Justitie gaat de komende maanden nieuwe flitsapparaten testen die nauwelijks opvallen. Ze zijn verborgen in aanhangwagens en worden vooral ingezet bij wegwerkzaamheden. Ook komen er camera’s die automobilisten moeten betrappen die rode kruizen negeren.

De proef met de camera’s duurt een aantal maanden. Daarna wordt gekeken welke werken. Wie door zo’n apparaat wordt geflitst, kan gewoon een boete krijgen. Daarnaast komen er Rijkswaterstaat BOA's bij. Gaat lekker op de weg !!

Alles bij de bron; TPO


 

Minister verdubbelt aantal weginspecteur-BOA's

Minister Cora van Nieuwenhuizen gaat het aantal weginspecteurs dat boetes mag uitdelen verdubbelen van vijftig naar honderd.

Het gaat om weginspecteurs met opsporingsbevoegdheid. Deze bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) moeten bijvoorbeeld optreden als automobilisten een rood kruis negeren, of vrachtwagenchauffeurs op de vluchtstrook parkeren. In 2015 begon rondom Rotterdam een proef met acht van dit soort weginspecteurs. Later is dit uitgebreid naar vijftig, en nu wordt het dus verdubbeld naar honderd.

Alles bij de bron; AD


 

CDA: 'Maak een einde aan het bespioneren en bescherm privacy werknemer'

Als het aan het CDA ligt, wordt de Grondwet uitgebreid met een 'digitale paragraaf'. Daarin wordt dan duidelijk afgebakend welke digitale informatie bedrijven en overheden wel en niet van hun werknemers mogen verzamelen. Aanleiding is een onderzoek van platform voor Onderzoeksjournalistiek Investico, dat meer inzicht geeft in de schaal waarop werkgevers de privacy van hun werknemers schenden.

Volgens het CDA zit er een grens aan de mogelijkheden om persoonlijke gegevens van personeel te onderscheppen. Kamerlid Chris van Dam erkent dat ook hijzelf niet goed besefte op welke schaal momenteel de privacy digitaal geschonden wordt.

Alles bij de bron; FD [scan]


 

Waakhond TIB: Geheime diensten willen te makkelijk tappen #Sleepwet

De geheime diensten in Nederland vragen vaak zonder goede onderbouwing toestemming om bijvoorbeeld vermeende terroristen af te tappen of te hacken. Ongeveer een op de twintig verzoeken is onrechtmatig, meldt de zogenoemde Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB), die daar toezicht op houdt. De TIB mag geen precieze aantallen noemen omdat het om staatsgeheim gaat. 

De driekoppige TIB kwam er op 1 mei als deel van de omstreden nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Als de geheime diensten AIVD of MIVD bijzondere bevoegdheden willen gebruiken, zoals aftappen via de kabel, geeft de TIB een bindend oordeel. De onafhankelijke controle is bedoeld als extra waarborg tegen onnodige schending van de privacy. Ook de andere controleur CTIVD heeft kritiek op uitvoering van de wet.

Alles bij de bron; TPO


 

Dekker: bedrijven mogen dna-data van klanten niet zomaar delen

Bedrijven die het dna van mensen onderzoeken mogen deze gegevens niet zomaar met derde partijen delen, zo laat minister Dekker van Rechtsbescherming op Kamervragen van GroenLinks en de PvdA weten. Aanleiding voor de vragen is een uitzending van het tv-programma Radar over online dna-testen.

Bij verschillende Amerikaanse bedrijven, zoals Myheritage, 23andMe en AcestryDNA, kunnen mensen hun dna laten testen. Er zijn zorgen dat deze bedrijven het niet zo nauw met de privacy van hun klanten nemen. Zo kondigde 23andMe aan om gegevens met het farmaceutisch bedrijf GlaxoSmithKline te delen.

GroenLinks-Kamerlid Buitenweg en PvdA-Kamerlid Kuiken wilden van Dekker weten of dit zomaar mag. Volgens de minister is dna-materiaal een bijzonder persoonsgegeven en gelden voor de verwerking strenge regels. "Dat komt er op neer dat verwerking in beginsel verboden is tenzij de wetgeving de verwerking expliciet toestaat. Voor genetische gegevens geldt dat verwerking zonder toestemming, ook al is sprake van een zwaarwegend algemeen belang, door de wetgever slechts beperkt wordt toegestaan", aldus de minister.

...Ook bedrijven die buiten de Europese Unie opereren en gegevens van Nederlanders verwerken moeten zich hieraan houden. "Wanneer een bedrijf dat niet in Nederland of de Europese Unie is gevestigd, Nederlandse cliënten via een Nederlandse website diensten met betrekking tot de analyse van dna-profielen aanbiedt, is de AVG van toepassing op die verwerking", gaat de minister in zijn antwoord verder. Klanten die denken dat hun privacy is geschonden kunnen een inzageverzoek indienen, hun toestemming intrekken of een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen. Dekker merkt verder op dat de verwerking van genetische gegevens de aandacht van de toezichthouder heeft.

Alles bij de bron; Security


 

In welke privégegevens mag de Belastingdienst allemaal kijken?

Belastinginspecteurs mogen vrijwel onbeperkt rondneuzen in het privéleven van de burger, mits zij dat doen in het kader van de belastingcontrole. Dat wettelijk recht informatie op te vragen gaat verder dan alleen bank- en inkomensgegevens. De Belastingdienst kan ook navragen waar en wanneer iemand heeft geparkeerd, wanneer hij met de trein heeft gereisd en welke tentoonstellingen een houder van een museumkaart heeft bezocht.

De Belastingdienst wil inzage in het museumbezoek van een kaarthouder die op zijn belastingaangifte heeft ingevuld dat hij of zij in 2014 in het buitenland woonde. De fiscus vermoedt waarschijnlijk dat de kaarthouder wel in Nederland verbleef en hoopt dat te kunnen aantonen via diens bezoek aan Nederlandse musea. De stichting die de Museumkaart uitgeeft weigert echter aan het informatieverzoek van de fiscus te voldoen omdat dit de privacy van de kaarthouder zou aantasten. Donderdag dient een kort geding bij de rechtbank van Amsterdam over dit geschil, aangespannen door de Belastingdienst.

Alles bij de bron; Volkskrant [long-read]


 

#Sleepwet Waakhond CTIVD gaat doorspelen AIVD-info naar buitenland onderzoeken

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) gaat onderzoek doen naar de uitwisseling van ongeëvalueerde gegevens met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten door de AIVD en MIVD, zo heeft de toezichthouder vandaag bekendgemaakt.

Ongeëvalueerde gegevens zijn gegevens waarvan de inhoud nog niet door de AIVD is vastgesteld. "Het kan gaan om nog niet bekeken informatie die is verkregen via een hack, maar bijvoorbeeld ook om de gegevens op een harde schijf", zo laat de inlichtingendienst op de eigen website weten.

Om dergelijke gegevens te mogen uitwisselen gelden er verschillende voorwaarden. Zo mag er alleen informatie worden gedeeld die rechtmatig is verkregen, wordt er alleen gedeeld met inlichtingendiensten die positief zijn beoordeeld, moet de minister toestemming geven en staat de uitwisseling van de gegevens onder toezicht van de CTIVD.

De toezichthouder gaat nu controleren of de uitwisseling van ongeëvalueerde gegevens met buitenlandse inlichtingendiensten aan de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017 voldoet. 

Alles bij de bron; Security


 

#Sleepwet rapport; Minister Ollongren, ik kan u echt niet geloven

Het was een bijzonder debat, woensdag met minister Ollongren, over één zin van een ambtenaar. Deze zin stond in een mail van een senior beleidsmedewerker van het ministerie, van donderdag 15 maart, verstuurd om 10:53u. Dit was midden in de campagne voor het referendum over de Sleepwet. De minister werd gevraagd om een keuze te maken, of ze dit rapport naar de Kamer wilde sturen:

“Min BZK heeft besloten dat, nu verzending van het rapport niet meer enige tijd voor het referendum kan plaatsvinden, verzending na het referendum te verkiezen is.

Woensdag hadden we in de Kamer een urenlang debat met minister Ollongren over deze zin. De mail van de ambtenaar van 15 maart was onderdeel van een dik pak papier dat Nieuwsuur boven tafel had gekregen. Tijdens dat debat wilde de minister ons doen geloven dat het besluit om het kritische rapport van de CTIVD pas na het referendum van 21 maart naar de Kamer te sturen niets te maken had met dat referendum, maar met overleg dat moest worden gevoerd met geheime diensten in andere landen, om te voorkomen dat die aanstoot zouden nemen aan dat rapport. Maar die diensten hadden op 30 november al een eerste versie van het rapport ontvangen en op 9 februari nog een tweede versie, waar sindsdien weinig meer aan is veranderd. Het lijkt me sterk dat op 15 maart plotseling grote bezwaren zouden zijn gerezen. 

...het gedoe rondom dit rapport lijkt toch meer op ‘de oude politiek’. Waarbij ministeries informatie die minder gunstig is liever even achter houden.

Minister Ollongren, ik [Ronald van Raak] kan u echt niet geloven. Ik snap niet waarom rapporten maanden op het ministerie moeten liggen en de minister kan bepalen wanneer iets wel of niet naar de Tweede Kamer gaat. Dat nodigt alleen maar uit tot politieke spelletjes, op het moment dat bepaalde informatie het ministerie even niet goed uitkomt. De enige manier om dit soort spelletjes te voorkomen is zorgen dat rapporten niet zo lang op het ministerie liggen. De rapporten van de CTIVD kunnen voortaan beter direct naar de Tweede Kamer.

Alles bij de bron; TPO