Overheid, Politiek & Wetgeving

De opvattingen uit het concept verkiezingsprogramma van de PvdD op het gebied van Privacy.

9.16 Privacy 

De Partij voor de Dieren hecht zeer aan de privacy van burgers. Het is 
onbestaanbaar dat in Nederland per dag meer telefoontaps worden
uitgevoerd dan in de VS in een heel jaar. In toenemende mate worden
burgerlijke vrijheden ingeperkt door de overheid, en daaraan moet met
kracht een halt worden toegeroepen.

Op donderdag 15 april 2010 presenteert Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens (CBP), het jaarverslag van het CBP over 2009.

Jacob Kohnstamm zal een korte introductie geven. Hierna is ruimte voor vragen. Na afloop van de presentatie is de heer Kohnstamm beschikbaar voor interviews. Een vertegenwoordiger van uw redactie is van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen.

Nadere informatie:

Datum: Donderdag 15 april 2010.

Tijd: 10.00 - 11.00 uur

Het komt amper voor dat mensen per ongeluk via DigiD, de digitale inlogcode voor overheidswebsites, terechtkomen in een account van iemand anders.
Voor zover bekend gebeurt dat zes keer per jaar, terwijl de 7,5 miljoen gebruikers van het systeem 25 miljoen keer inloggen.

Dat stelde staatssecretaris Ank Bijleveld (Binnenlandse Zaken)....

....Daarnaast werkt de overheid onder meer aan een elektronische Nederlandse identiteitskaart, wat het systeem nog veiliger moet maken.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.nu.nl

De Eerste Kamer heeft dinsdag 13 april ingestemd met invoering van bestuurlijke boetes in de gezondheidszorg...

...PvdA-woordvoerder Putters verklaarde dat zijn fractie kritisch blijft over de mogelijkheden van grootschalige onderzoeken door de Inspectie met gebruik van niet geanonimiseerde gegevens van patiënten. Putters vertrouwt er echter op dat derden geen inzage kunnen krijgen in de gegevens die de Inspectie verzameld ter verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Lees het volledige artikel op: www.eerstekamer.nl

"Inloggen op DigiD niet waterdicht". Dit bericht in de media brengt Gerkens (SP) tot de vraag waarom het kabinet nog steeds vasthoudt aan een volgens haar onveilig systeem. Staatssecretaris Bijleveld (Binnenlandse Zaken) antwoordt dat zij werkt aan een hoger beveiligingsniveau, maar voegt eraan toe dat het niet in alle gevallen nodig is.

SP'er Van Raak vindt het maar vreemd. Waarom wordt de notificatieplicht van de AIVD geschrapt? Zo wordt het falen van de AIVD toch beloond? Staatssecretaris Bijleveld (Binnenlandse Zaken) ontkent met klem: de AIVD heeft niet gefaald.

Heeft de AIVD je post geopend, een microfoontje in je woning geplaatst of je telefoon afgetapt? Dan heb je na vijf jaar recht om daarvan in kennis te worden gesteld. In de praktijk blijkt deze notificatieplicht echter onuitvoerbaar.

De inlichtingendienst blijkt 43 procent van de bespioneerde personen niet meer terug te vinden.

De rest is volgens de onafhankelijke commissie CTIVD, die toezicht houdt op de inlichtingen-diensten, om strategische redenen niet geïnformeerd. Het zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot de onthulling van een bron of een inlichtingenmethode. Ook is het geheimhouden van het “actuele kennisniveau” een reden om bespioneerde personen niet te informeren. De notificatieplicht is dus ondergeschikt aan de belangen voor de staatsveiligheid.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.nrcnext.nl

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha