Overheid, Politiek & Wetgeving

Wie privacy en digitale vrijheid belangrijk vindt, kan het beste stemmen op D66 of GroenLinks, zo blijkt uit de Digitale Vrijheidswijzer van Bits of Freedom. De SGP, PVV, CDA en TON vormen de grootste bedreiging voor de digitale vrijheid, zo blijkt uit het overzicht van de burgerrechtenbeweging.

Lees het volledige bericht bij de bron: www.security.nl

De wet GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) zal worden vervangen door de wet BasisRegistratie Personen (BRP). Het wetsvoorstel is aan de NVVB voorgelegd voor advies. Dat advies is op 11 mei 2010 verzonden aan het ministerie van BZK.

Het advies is mede ondertekend door de VNG.

Hieronder kunt u het wetsvoorstel, de memorie van toelichting en het advies van NVVB en VNG met de bijlagen (allen PDF) downloaden.

wetsvoorstel wet BRP

Memorie van Toelichting wetsvoorstel wet BRP

Advies NVVB/VNG wetsvoorstel BRP deel 1

Advies NVVB/VNG wetsvoorstel BRP deel 2

Bron; website NVVB

Naast de privacybarometer is er vanaf maandag een tweede stemwijzer die in kaart brengt hoe Nederlandse politieke partijen over privacy denken. De Digitale Vrijheidswijzer van Bits of Freedom moet het Kieskompas en Stemwijzer aanvullen, aangezien die dit belangrijke onderwerp niet behandelen.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.security.nl

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten adviseert gemeenten om kosten in rekening te blijven brengen die voortvloeien uit inzageverzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De VNG gaat hiermee in tegen een uitspraak van de rechtbank ‘s-Gravenhage. Die heeft op 28 april gezegd dat een informatieverzoek op grond van de Wob niet kan worden beschouwd als een geleverde dienst op grond van artikel 229 Gemeentewet. Wie een Wob-verzoek indient handelt in het algemeen belang van de openbaarheid van informatie en niet primair namens zichzelf, zegt de rechtbank.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.binnenlandsbestuur.nl

De Nederlandse internetbranche is fel tegen het wetsvoorstel om cookies opt-in te maken. Vooraf vragen om cookie-toestemming maakt websites "ronduit gebruiksonvriendelijk".

Het kabinet heeft onlangs een eigen conceptvoorstel gepresenteerd voor strengere wetgeving rondom cookies. Dit in navolging van een Europese richtlijn om cookies vanaf mei 2011 opt-in te maken.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.webwereld.nl

De VVD is voorstander van een betere bescherming van de privacy. Volgens de liberalen zouden databanken minder gegevens moeten bevatten en moet het aantal mensen met toegang tot de gegevens worden beperkt.

Dat bevestigt kandidaat-kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert van de VVD op basis van berichtgeving in De Telegraaf. De VVD noemt het Elektronisch Kinddossier, waarin gegevens over de ontwikkeling van kinderen worden opgeslagen, als slecht voorbeeld,

Lees het volledige artikel bij de bron; www.tweakers.net

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha