Overheid, Politiek & Wetgeving

Gemeenten moeten toch geld blijven vragen aan journalisten en andere burgers als die ambtelijke informatie opvragen via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De koepelorganisatie van gemeenten, VNG, heeft daartoe opgeroepen. De VNG adviseert gemeenten in hoger beroep te gaan tegen een uitspraak van de rechter die het heffen van leges eerder verbood.

De Wob geeft burgers de mogelijkheid om achter niet-openbare informatie van de overheid te komen. Met name journalisten maken gebruik van deze regeling.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.depers.nl 

 

Het is aan het College Bescherming Persoonsgegevens om te beoordelen of het privacybeleid van Apple rechtmatig is, schrijft minister van der Hoeven (EZ) aan de Tweede Kamer. Twee leden van de VVD fractie zijn bezorgd over het beleid van Apple om locatiegegevens van zijn gebruikers te vergaren, gebruiken en te verkopen. Van der Hoeven schrijft dat gebruikers hiervan op de hoogte zijn en dat er een opt-out bestaat. Zij verwijst de kwestie door naar Justitie. Het CBP moet beoordelen of de gegevens die Apple verzamelt voldoende zijn geanonimiseerd. Het is niet bekend of het CBP dit ook inderdaad gaat onderzoeken.

Bron: www.telecompaper.nl  de kamervragen & antwoorden staan hier

Andere bronnen: www.telegraaf.nl  , www.nu.nl (aanrader)

Update op nu.nl;

Uit nieuwe gebruikersvoorwaarden van Apples muziek- en softwaredienst iTunes bleek in juni dat Apple toestemming heeft om de precieze locatie van Apple-apparatuur te registreren en te delen met bijvoorbeeld adverteerders.

Volgens de voorwaarden mogen Apple en zijn partners exacte locatiegegevens verzamelen, gebruiken en uitwisselen, inclusief de real-time geografische locatie van een Apple-computer of -apparaat. 

Update 2 van www.techzine.nl;

Het College Bescherming Persoonsgegevens is in opdracht van demissionair minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven gestart met een onderzoek naar de privacyvoorwaarden van Apple. 

 

Kom op donderdag 14 oktober a.s. naar De Doelen in Rotterdam voor het congres 'Burger Bewust'!

Tijd: 09.00 uur - 16.30 uur   via Twitter: #burger2010

Burgerlink bevordert dat burgers de kans krijgen om op eigentijdse wijze mee te doen aan het verbeteren van de overheid. Een overheid die gaat voor een meer klantgerichte dienstverlening en een transparanter democratisch proces. Er wordt terug- en vooruit gekeken. Wat wordt de beleidsinzet van het nieuwe kabinet?

Kom, kijk, luister en beleef samen met ruim 700 geïnteresseerden uit alle delen van de publieke sector het Burgerlink Congres 2010. Deelname aan het congres is gratis.
U kunt zich inschrijven vanaf 21 juni 2010!

Lees het volledige bericht bij de bron; www.burgerlink.nl 

Een gespecialiseerd team van officieren van justitie dat 24 uur per dag kan ingrijpen als er onrechtmatige publicaties op internet verschijnen. Met de bevoegdheid om internetproviders te dwingen om die informatie te verwijderen, inclusief het opleggen van een dwangsom als dat niet gebeurt. En heling van informatie die afkomstig is van computervredebreuk wordt strafbaar.

Dat zijn de meest opmerkelijke voorstellen die minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) doet in zijn vorige week verschenen conceptwetsvoorstel ‘Versterking bestrijding computercriminaliteit ’.

Dat landelijke team krijgt de bevoegdheid om een ‘ambtelijk bevel’ tot verwijdering van de gegevens te geven, inclusief de mogelijkheid om een dwangsom op te leggen. Gedupeerden kunnen dat nu doen via de rechter in een civiele procedure. Straks kan dat  ook via dat landelijk team van officieren.

Het wetsvoorstel stelt ook het stiekem opnemen en op internet verspreiden van gesprekken strafbaar. Dat is nu al het geval als iemand gesprekken opneemt zonder zelf gesprekspartner te zijn. Straks is dat ook het geval als als iemand ongevraagd een gesprek opneemt waar hij zelf aan heeft deelgenomen.

Dat zou consequenties kunnen hebben voor de undercoverjournalistiek, waarbij gebruik wordt gemaakt van een verborgen camera of microfoon. De journalistenvereniging NVJ vindt dat dit onderdeel in het wetsvoorstel inderdaad bepaalde vormen van undercoverjournalistiek kan belemmeren. „De minister geeft in zijn toelichting aan dat journalisten een uitzonderingspositie krijgen”, aldus een woordvoerder. „Maar wij vinden dat expliciet in die toelichting moet komen te staan dat de strafbaarheid voor journalisten vervalt als er met hun werk een algemeen belang gediend is.”

Bron; NRC (digitale editie)

 

Antwoord van minister Hirsch Ballin (Justitie) (ontvangen 26 juli 2010)

4
Deelt u de mening dat het verbergen van gruwelijke misdaden achter een filter de problematiek als zodanig niet oplost? Is het de bedoeling dat dit aantal sites zal afnemen? Zo ja, welke maatregelen bent u voornemens te nemen om dit te realiseren?
Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Het blokkeren van de toegang tot websites waar kinderporno voorkomt, de problematiek als zodanig levert slechts indirect een bijdrage aan het bestrijden van deze extreem ernstige criminaliteit tegen kinderen. Zoals reeds meerdere malen met uw Kamer is besproken, is het blokkeren van sites een aanvullende activiteit naast het bestrijden van kinderpornografie door politie en justitie. Helaas zijn er vele landen op de wereld waar de bestrijding van kinderpornografie geen of onvoldoende aandacht krijgt.

Uit deze landen wordt vaak kinderpornografie aangeboden via het internet.
In de praktijk is gebleken dat dit soort sites, die ook nog vaak wisselen van hosting, niet vanuit Nederland zijn aan te pakken, ook niet via rechtshulpkanalen. Internationale druk op deze landen is en blijft noodzakelijk om uiteindelijk het aantal sites te laten afnemen.

Lees de volledige vragen & antwoorden brief hier 

In de Maasdonkse politiek is dit weekeinde beroering ontstaan nadat de partij Dorp Vinkel vrijdagavond het integriteitrapport dat burgemeester Roel Augusteijn liet maken van twee nieuwe wethouders op internet publiceerde.

Volgens Augusteijn en vertegenwoordigers van andere politieke partijen is dit tegen alle gemaakte afspraken en wordt de privacy van de betrokken wethouders geschonden. De burgemeester onderzoekt of hij het rapport kan laten verwijderen.

Fractievoorzitter Jan van Hoek van Dorp Vinkel vindt de reactie van de burgemeester en de andere partijen 'onzin'. Hij beschouwt het rapport als een openbaar stuk dat iedereen mag lezen.

Bron: www.brabantsdagblad.nl

Het wetsvoorstel van demissionair minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) dat officieren van justitie op eigen houtje informatie op internet mogen verwijderen, is slecht gevallen bij de Tweede Kamer.

Een kamermeerderheid van VVD, PvdA, SP en D66 vindt deze bevoegdheid veel te ver gaan en vindt dat je niet om de rechter heen kunt.

"We hebben niet voor niets een scheiding der machten", aldus D66-Kamerlid Berndsen. De PvdA sluit zich daarbij aan.

Lees het volledige artikel bij de bron;www.spitsnieuws.nl

Nog een bron; www.telegraaf.nl 

De overheid lapt (eigen) regels over de bescherming van gegevens aan de laars. Dat blijkt uit een interne rapportage van het Ministerie van Justitie. De fouten worden door opsporingsdiensten gemaakt bij het opvragen en gebruiken van gegevens van klanten van telefoon- en internetdiensten. Jaarlijks worden zo’n drie miljoen gegevens opgevraagd van telecom-klanten (naam, adres, telefoonnummer, mailadres).

...De rapportage bevestigt het beeld van eerdere jaren. Aanbevelingen en afspraken om het beter te doen, blijken niet of nauwelijks te worden opgevolgd. Een veel voorkomende fout is dat niet wordt nagegaan of de vraag om de privacy-gevoelige gegevens rechtmatig is. Een andere zich herhalende onrechtmatigheid is dat niet bevoegde ambtenaren de databank met de gegevens gebruiken...

...De weerstand van de overheid ten aanzien van duidelijkheid over privacy-gevoelige informatie is groot. De overheid wil het liefst haar gang gaan, in haar bijkans ongebreidelde wens om big brother te worden.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.frieschdagblad.nl 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha