45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Politiek en Overheid

D66 houdt vast aan ’sleepwet’ die een D66'r geen 'aftapwet' mag noemen

Op het partijcongres in Leeuwarden heeft D66 besloten geen campagne te voeren tegen de nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (WIV). De ’sleepwet’ is onder D66’ers omstreden, met name vanwege privacy van burgers die geschonden zou kunnen worden als de overheid via de kabel breed aftapt.

Tegenstanders waren verbolgen over de draai van de fractie, want in februari stemde die nog tegen de wet. „We zijn eerst tegen, nu zitten we op het pluche en is alles weer goed”, verklaarde een boos D66-lid.

Ook is er besloten dat de D66-fractie zich gaat inzetten voor correctieve referenda, ook al heeft de partij in de formatie de handen afgetrokken van het raadgevend referendum. Dat referendum gold lang juist als opmaat naar de invoering van een correctief referendum. De fractie mag de pogingen niet staken om alsnog een correctief referendum ingevoerd te krijgen, vindt het congres. In de partijtop valt echter al te horen dat er nier veel haast zal worden gemaakt met deze wens.

Kamerlid Verhoeven riep zijn partijgenoten op om vooral niet over de ’aftapwet’ te spreken, omdat daarmee ’het frame van de ander’ zou worden overgenomen.

Alles bij de bron; Telegraaf


 

Referendumwet; Over speeltuinen meepraten kan wel

Kees van der Staaij is geen fan van referenda. Zijn partij is altijd tegen het houden van volksraadplegingen geweest, die zouden volgens de SGP niet passen bij de vertegenwoordigende democratie. Toch is Van der Staaij bijzonder kritisch over de beslissing van Rutte III om het raadgevende referendum, na één experiment met het Oekraïneverdrag, maar rigoureus te schrappen. Met deze „lange neus” naar de kiezer loopt de politiek het risico een „tevreden technocratie te creëren waarin burgers zich niet meer vertegenwoordigd voelen”, zegt hij.

Vrijwel de gehele oppositie keert zich tegen dat voornemen. SP, PVV, PvdD, 50Plus en FvD willen bindende referenda. GroenLinks, PvdA en Denk willen de raadgevende versie houden. Verschillende groepen zijn al steunbetuigingen aan het verzamelen om, zodra de afschaffing door de senaat is, een referendum af te dwingen over het referendum.

Onderzoeken laten al sinds de jaren zeventig zien dat een flinke meerderheid van de bevolking voorstander is van het houden van volksstemmingen – al dan niet bindend. Frank Hendriks is hoogleraar bestuurskunde in Tilburg en deed onderzoek naar referenda in binnen- en buitenland. „Aan de behoefte aan meestemmen via referenda kun je niet voldoen door mensen te laten meepraten of een burgemeester te laten kiezen.” Hij vindt dat het raadgevend referendum meer tijd had moeten krijgen om te rijpen.

„In fatsoenlijke democratieën als Denemarken en Ierland vormen referenda een prima aanvulling op de representatieve democratie. Als het instrument langer bestaat, wordt er minder vaak naar gegrepen. Maar de wetenschap dat elk besluit tegenover een breed publiek verantwoord moet kunnen worden, houdt de politieke elite wel scherp.” Politieke tegenstanders van het afschaffen zien het als een elitaire schoffering van de burgers die blijkbaar te dom worden geacht om verstandig te stemmen.

De vraag is hoe en wanneer het referendum wordt afgeschaft, onzeker is of een eerder beloofde evaluatie van de wet er nog komt. En het is onduidelijk of het kabinet de intrekkingswet via een achterdeurtje onreferendabel zal maken. Technisch is dit mogelijk, bevestigde de Raad van State vorige maand.

Hoogleraar Hendriks lijkt dat onverstandig. „De vraag is of ze daarmee wegkomen: juridisch, politiek en vooral maatschappelijk.” Want het kan de woede over de afschaffing ook vergroten. „Ook zonder referenda kan de bevolking de politiek ‘adviseren’. Kijk maar naar volksraadpleging die de ANWB en De Telegraaf [in 2010] organiseerden tegen rekeningrijden of de actie tegen het idee van het vorige kabinet om bebouwing aan de kust toe te staan.” Die plannen werden onder maatschappelijke druk ingetrokken. „Terwijl dat soort stemmingen onbetrouwbaarder en kwetsbaarder zijn dan fatsoenlijk georganiseerde referenda. Ik weet niet of de Haagse politiek daarmee beter af is ”, zegt Hendriks.

Alles bij de bron; NRC


 

Alleen DDR schafte eerder het referendum af

Het plan van het nieuwe kabinet om het raadgevend referendum af te schaffen leidt tot veel debat, zeker nadat CDA-leider Sybrand Buma zei dat hij de uitslag over het volgende referendum over de inlichtingendiensten wil negeren. Voormalig PvdA-Kamerlid Niesco Dubbelboer, een van de initiatiefnemers van het raadgevend referendum, is ongelukkig met het voornemen van het kabinet om de referendumwet na één referendum alweer af te schaffen. In Nieuwsuur zei hij op zaterdag 28 oktober dat „er nog nooit een staat in de wereld is geweest die het referendum nadat het is ingevoerd weer heeft afgeschaft”. Met één uitzondering, volgens Dubbelboer: de DDR.

Dubbelboer, tegenwoordig actief bij de beweging Meer Democratie, zegt in een telefonische toelichting dat hij zich heeft gebaseerd op het boek Directe democratie. Feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum uit 2007. Het boek van Nijeboer en Verhulst beschrijft de geschiedenis en werking van referenda in bijvoorbeeld Zwitserland, Californië, België en Duitse deelstaten tot 2007. Bij geen van de beschreven landen of staten, waar het referendum meer of minder succesvol uitwerkte, zijn voorbeelden te vinden van referenda die na invoering weer werden afgeschaft. 

Toen de Duitse Democratische Republiek (DDR) in 1949 werd opgericht, werd de mogelijkheid voor referenda in de grondwet opgenomen. In 1967 was er een referendum over een nieuwe grondwet, die werd goedgekeurd door de bevolking. Een referendum in de DDR betekende volgens de site van het Duitsland Instituut „intimidatie van de bevolking, ideologische propaganda en een vervalste uitslag”. In 1968 werd de bepaling over het referendum volgens Nijeboer en Verhulst „in alle stilte geëlimineerd”. Nijeboer zegt ook nog navraag te hebben gedaan bij Andreas Gross, een Zwitserse politicoloog en oud-parlementslid die volgens hem geldt als de bekendste referendum-expert ter wereld. Gross zegt per mail dat hij inderdaad naast de DDR „geen ander geval” kent waarbij het referendum na invoering weer werd afgeschaft. 

Naast de DDR zijn er uit boeken over, en wetenschappelijk onderzoek naar, het referendum geen voorbeelden bekend van staten die het referendum na invoering weer hebben afgeschaft. Hoewel een vergelijking tussen de DDR en Nederland problematisch is, beoordelen we de stelling als waar.

Alles bij de bron; NRC


 

wet Computercriminaliteit III; Politie mag geen auto's hacken om ze stil te zetten

Met de wet Computercriminaliteit III zou de politie verdachten in strafrechtonderzoeken mogen hacken. Hierbij kan het gaan om verdachten van cybercriminaliteit, maar ook mensen die verdacht worden van andere misdaden waar minstens vier jaar celstraf voor kan worden gegeven.

Gert Wibbelink, chef van de Dienst Infrastructuur, suggereerde in oktober tegenover de Telegraaf dat ook rijdende auto's gehackt kunnen worden. "Straks kunnen we op afstand inbreken in de software van een rijdende wagen en de motor uitzetten." 

Volgens minister Grapperhaus valt dat niet onder de bevoegdheden die de politie met de nieuwe wet zou krijgen. "Volgens het wetsvoorstel is het niet toegestaan binnen te dringen in het computersysteem van een auto om deze te stoppen."

Alles bij de bron; NU


 

VVD: privacy geschonden in rapport tippelzone

De gemeente Utrecht onderzoekt of ze een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoongegevens over het per ongeluk publiceren van adressen van inwoners van de stad. Het lek werd ontdekt door de Utrechtse VVD, die zich ernstig zorgen zegt te maken over de publicatie. De gemeente onderzocht in september of de straatprostituees op de Europalaan naar Lage Weide of De Meern konden. Het plan stuitte op felle protesten van bewoners en ondernemers en werd daarop van tafel gehaald.

De gemeente publiceerde een rapport om inzicht te geven in de reacties van burgers van de stad op het plan om de tippelzone te verplaatsen. In het consultatierapport staan adresgegevens van mensen die inspraakreacties hebben gegeven en namen van bedrijven en werkgevers. In het stuk worden bovendien persoonlijke zaken vermeld, zoals: "Mijn dochter van 16 fietst regelmatig 's avonds laat over de Gele Brug". Twee uur na de publicatie van de privacyschending door RTV Utrecht is het bestand offline gehaald. 

Alles bij de bron; RTVU


 

Persoonlijke gegevens niet privé bij gemeente Vlaardingen

 ,,Via de gemeente hebben we namen en adressen ontvangen van ouders van jonge kinderen, waaronder die van u’’. Een Vlaardinger stond er wel even van te kijken toen hij kort geleden een brief kreeg van de Universiteit Leiden met deze boodschap. Verstrekt de gemeente Vlaardingen ongevraagd gegevens van haar inwoners aan anderen zonder hier toestemming voor te vragen? Dat verstrekken van gegevens gebeurt inderdaad, zo bleek bij navraag op het stadhuis. 

 ,,Het is een gemeente toegestaan om persoonsgegevens te verstrekken als de gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Mensen worden bij de eerste registratie in de BRP (Basis Registratie personen, ofwel de burgerlijke stand) geattendeerd op het recht van geheimhouding van hun persoonsgegevens. Dit staat vermeld op het inlichtingenformulier. Verder informeren wij inwoners over dit recht door erover te berichten op onze website, en herhaaldelijke publicaties in onder andere het katern Gemeentenieuws en via social media.'' 

Ouders die de geboorte van een kind aangeven, geven dus bijna ongemerkt toestemming aan de gemeente om deze gegevens te delen met anderen, tenzij zij expliciet aangeven dat zij dat niet willen. Bij de gemeente moet je dus een extra formulier invullen waarin je aangeeft dat je gegevens niet met anderen gedeeld mogen worden. Een werkwijze die niet meer van deze tijd lijkt en waarbij uw gegevens gewoon door anderen ingezien en gebruikt worden.

Alles bij de bron; Vlaardingen24


 

AP: UWV liet gevoelige persoonsgegevens beheren door onbevoegden

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in een eigen onderzoek geconstateerd dat het UWV in strijd met de privacywetgeving heeft gehandeld door onder andere onbevoegde medewerkers gezondheidsgegevens van mensen te laten verwerken.

Het gaat specifiek om medewerkers van de afdeling verzuimbeheersing, die toezien op ziekmeldingen in het kader van Ziektewetuitkering. Zij vragen aan werknemers die zich ziek hebben gemeld om gegevens over hun gezondheid te delen, zodat de vraag om een uitkering kan worden beoordeeld. Daarbij is standaard geen (verzekerings)arts aanwezig, terwijl dat volgens de toezichthouder op grond van de wet wel had gemoeten.

Alles bij de bron; Tweakers