45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Politiek en Overheid

Tegenstem 'aftapwet' wint

De tegenstanders van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) hebben het referendum naar alle waarschijnlijkheid gewonnen. Op basis van 80 procent van de stemmen stemde 49 procent tegen en 47 procent voor. De kans dat de voor- en tegenstanders nog van stuivertje wisselen, is klein.

De opkomstdrempel is in de voorlopige uitslag met 51 procent ruimschoots gehaald.

Alles bij de bron; NU


Het wordt ‘Nee’ want die wet moet/kan beter

Wordt het Ja of Nee? Woensdag mogen we onze mening geven over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). De AIVD krijgt veel meer bevoegdheden om de kabel af te tappen en computers te hacken. We zullen nog jaren aan deze regels vast zitten; de vorige Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten dateert van zestien jaar geleden...

...Rob Bertholee, het hoofd van de AIVD, probeerde afgelopen weekend de gemoederen te bedaren. Hij vertelde bij WNL dat „Facebook meer van je weet dan wij”. Internetdiensten waarvoor je je vrijwillig inschrijft kun je niet vergelijken met een overheid die dataverkeer aftapt. Toch is Facebook een goed voorbeeld: juist daar zie je hoe het mis kan gaan als dataverzameling onvoldoende gecontroleerd wordt...

...De Wiv wordt gepresenteerd als een methode om aanslagen te voorkomen en de veiligheid van Nederlanders bij buitenlandse missies te vergroten. Dat is nu het doel. Zou dat over zestien jaar nog het geval zijn? Of hebben we onszelf in 2034 opgescheept met een regering die haar burgers controleert – bijvoorbeeld op religie of achtergrond – in plaats van beschermt? Die potentiële function creep moet uitgesloten worden. Dus nee – die wet kan beter.

Alles bij de bron; NRC


 

Het referendum over de sleepwet gaat over blind vertrouwen

In Nederland hebben we veel vertrouwen in de overheid. Dat is niet altijd terecht. Er zijn recent een aantal voorvallen geweest waarbij de overheid onzorgvuldig met onze data is omgesprongen.

Zo doken onze kentekengegevens, die na vier weken vernietigd zouden worden, 'toevallig' op bij de belastingdienst om leaserijders te controleren. De data van TLS, de organisatie die onze vervoersbewegingen bijhoudt in het openbaar vervoer, doken ineens op bij DUO, die studiefinanciering regelt voor studenten, om te controleren of studenten niet stiekem thuiswonend zijn terwijl ze uitwonend geregistreerd staan. En de vingerafdruk die op je paspoort staat die vernietigd zou worden? Die komt toch nog voor in backups van vijf jaar geleden.

Deze data zijn verzameld binnen de huidige wet en zouden niet gebruikt worden door de overheid. Toch is er voor deze gegevens binnen de overheid een toepassing gevonden. Is het dan handig om de deur open te zetten naar onze ongefilterde internetgegevens en telefoongegevens? Nee, niet zonder voorzorgsmaatregelen.

Alles bij de bron; RTLZ


 

Volgens experts trekt de regering veel te weinig geld uit voor uitvoering sleepwet

Volgens deskundigen in het FD trekt de regering met 20 miljoen euro veel te weinig geld uit voor uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Eén ‘wijktap’ van een dag zou al zo’n 2,5 ton kosten.

 “Een budget van 20 miljoen euro per jaar is dus onrealistisch voor zo’n complex project”, zegt Ludo Baauw, van hostingbedrijf Intermax en bestuurder van de Nationale Beheersorganisatie Internetproviders (NBIP) tegen het FD. Internetbedrijven zijn al weer bang dat zij de kosten moeten gaan dragen, zoals destijds met de invoering van de Wet Computercriminaliteit. Alex Bik van hostingbedrijf BIT zegt 25 euro per tap als vergoeding te krijgen, terwijl de kosten voor zijn bedrijf zeker 1500 euro bedragen. “Weigeren is geen optie.”

Alles bij de bron; BeveilNieuws


 

Als je nog twijfelde trekt deze uitspraak je over de NEE-streep; Minister Ollongren: 'Heb vertrouwen, bij dreiging is aftappen nodig'

 Onschuldige Nederlanders hoeven zich écht geen zorgen te maken over de nieuwe inlichtingenwet, zegt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. 

Kunt u zich voorstellen dat Nederlanders moeite hebben met onbeperkt aftappen? "Ik vind het belangrijk dat mensen weten dat dát dus niet mag. De diensten mogen niet zomaar informatie van onschuldige Nederlanders onderscheppen....

Alles bij de bron; hetParool


 

Toezichthouder inlichtingendiensten geniet van discussie over 'aftapwet'

Het hoofd van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) geniet van de discussie over de 'aftapwet', waar woensdag een referendum over wordt gehouden. "Ik geniet van deze periode waarin er door jong en oud wordt gediscussieerd over het bestaan, de werking en de bevoegdheden van de inlichtingendiensten." 

De nieuwe wet bevat "buitengewoon complexe materie", vertelt Brouwer. "Ga al deze nieuwe bevoegdheden maar eens in een nieuwe wet beschrijven. In veel omringende landen gebeurt hetzelfde en zijn er hoogoplopende discussies gevoerd." Als de voorzitter de wet een rapportcijfer moest geven, dan zou dat volgens hem een zeven zijn. "We vinden het een werkbare wet, maar hij is niet volmaakt." 

"In de afgelopen periode zijn er toezeggingen gedaan en amendementen aangenomen. In een brief zijn ook aanvullende waarborgen gecreëerd. Sommige van die punten vinden we zo essentieel dat we zeggen: die had je in de wet moeten doen."

Alles bij de bron; NU


 

Sleepwet: de privacy-kaasschaaf doet zijn verwoestende werk al jaren

Met de ene na de andere wet en maatregel wordt de privacy in Nederland door de regering en het parlement al zeker 20 jaar stelselmatig als grondwettelijk recht weggeschaafd.

En nu we een referendum hebben over alweer een wet die alweer een stap verder gaat in het schaven aan uw privacy merk ik dat ik na ruim 11 jaar schrijven over dit onderwerp in herhaling verval en dat ik het opgeef. Maar omdat dit waarschijnlijk de eerste en laatste keer is dat u zich mag uitspreken over dit belangrijke onderwerp, heb ik toch nog maar weer eens mijn toetsenbord afgestoft....

...Maar het gaat dus eigenlijk helemaal niet over deze wet zelf. Het gaat er om dat voor de zoveelste keer er voor u besloten is dat uw privacy minder waard is dan willekeurig ander grondrecht. Zonder dat u zich daar ooit echt over heeft kunnen uitspreken. Want zeg nou zelf, hoe vaak is privacy werkelijk een onderdeel geweest van een verkiezingscampagne of een breed maatschappelijk debat?

Een jaar of wat geleden werd me voor de voeten geworpen toen ik aangaf dat een wet opening bood op nog meer privacy-inbreuken dat het argument van de glijdende schaal niet heel sterk was. Omdat we immers bij iedere stap opnieuw iets kunnen besluiten of terugdraaien. Als argument in een discussie steekhoudend, maar de praktijk van de laatste 20 jaar laat zien dat de glijdende schaal inmiddels al verworden is tot een ingezeepte glijbaan waar iedere weg terug onmogelijk is geworden...

...U zit al in meerdere van de vele duizenden databanken van de overheid. Van uw kinderen wordt al vanaf de geboorte een uitgebreid dossier aangelegd over iedere scheet die zij en u laten en iedere “vuiltje” kan leiden tot uithuisplaatsing. Uw psychische toestand wordt gedeeld onder gemeente-ambtenaren en verzekeringsagenten. Uw reisgedrag wordt gebruikt om de belastingaangifte te controleren. En nog veel meer. En hier kunt u weinig tot niets aan doen. Er is geen opt-out bij de Staatscontrole.

Voor mij is het al jaren duidelijk dat de wettelijke kaasschaaf steeds meer van onze privacy verwijderd, zonder weerstand. Maar toch klamp ik me vast aan deze strohalm op de ingezeepte glijbaan en stem woensdag “NEE” tegen de sleepwet 

Alles bij de bron; Sargasso