Ook de wildplasser kan een registratie in de SKN databank (SKDB) niet ontlopen. Met het systeem zullen na de officiële inwerkingtreding van de wet op 1 oktober honderdduizenden burgers te maken krijgen.

De praktische uitvoering van de wet wordt Progis genoemd. Voluit staat Progis voor Programma Informatievoorziening in de Strafrechtsketen. Bij Progis hoort een slogan: ‘Politiewerk begint met een ID’. Bij politiekorpsen wordt al volop met het nieuwe registratiesysteem warm gedraaid. Op 1 oktober gaat de wet weliswaar landelijk in, maar op de bureaus staat al apparatuur om vingerafdrukken te nemen, foto’s te maken van het gezicht, de identiteitspapieren te controleren en contact te maken met de centrale databank SKDBND.

Lees alles bij de bron; www.sconline.nl 

Achtergrond info over de dienst binnen justitie