Een financieel directeur verbreekt het contact met zijn ouders vanwege (vermeend) seksueel misbruik en vraagt aan zijn werkgever om dat te respecteren en geen contact te zoeken of te onderhouden met zijn ouders. De werkgever heeft daar maling aan en dat komt het bedrijf uiteindelijk duur te staan, zo blijkt uit een op 7 maart gepubliceerde uitspraak van de het gerechtshof in Amsterdam...

...Het hof oordeelt dat het bedrijf ernstig verwijtbaar heeft gehandeld vanwege het flagrant schenden van de privacy van de werknemer, aangezien er aannemelijk bewijs is van contacten tussen de leiding van het bedrijf en de ouders van de werknemer. Naar het oordeel van het hof is dit ook de oorzaak geweest van de verstoring van de arbeidsrelatie tussen beide partijen.

De werknemer vordert dezelfde hoge bedragen, maar ook het hof vindt deze al te gortig en kent in totaal 60.000 euro toe, het verloren salaris tijdens de conflictperiode minus de verkregen ziektewetuitkering.

Alles bij de bron; BusinessInsider