Opsporingsdiensten in de grensstreek gaan zich met 'vliegende politiebrigades' wapenen tegen de oprukkende snelwegcriminaliteit vanuit met name Oost-Europa aldus de Telegraaf.

Het zogenoemde Grensoverschrijdende Politie Team (GPT), waarbij Duitse en Nederlandse agenten op elkaars grondgebied kunnen opereren, was al op experimentele basis actief ter hoogte van Twente. Volgende maand heeft er een afsluitende evaluatie van de pilot plaats, waarna het GPT nog dit jaar definitief operationeel wordt. Intussen zijn er in navolging van de Twentse proef soortgelijke GPT’s actief ter hoogte van Groningen, de Achterhoek en Limburg.

„Sinds Schengen hebben we open grenzen”, zegt politiechef Roeland Groen, „voor het handelsverkeer een goede zaak, maar voor de misdaadbestrijding moeten we een flexibele portier houden.” 

De Twentse burgemeesters benadrukten eerder in een brandbrief aan Den Haag het belang van het GPT. Burgemeester Michael Sijbom van Losser, waar grenspost De Lutte onder valt: „Deze internationale aanpak maakt niet alleen Twente veiliger, maar heel het land. Een goede grensbewaking is van nationaal belang.”

De kracht van het GPT is volgens Igor van de marechaussee, die niet met zijn achternaam in de krant wil, de korte lijntjes tussen de opsporingsdiensten: „Onlangs hielden we een Nederlander op Duits grondgebied staande. Hij had negenhonderd dagen cel te goed en reageerde triomfantelijk. Dacht dat we hem niets konden maken. Maar binnen een uur hadden we een uitleveringsbevel.”

Alles bij de bronnen; SecManagement & Telegraaf