Het videovoertuig van de politie in Dordrecht is in de eerste zes maanden van de proef regelmatig ingezet tijdens meldingen. De techniek en software in het voertuig worden continue geoptimaliseerd, waardoor het voertuig effectiever is in gebruik.

De pilot loopt nog tot en met juli. Daarna wordt besloten of het videovoertuig actief blijft binnen de eenheid Rotterdam. Uit de eerste evaluatie blijkt volgens de politie dat het videovoertuig meerdere keren is ingezet bij een aanhouding met verzet. De gemaakte camerabeelden kunnen dienen als bewijsmateriaal.

Het videovoertuig heeft een draaibare camera op een mast en vier dome-camera’s op het dak die een 360 graden beeld geven rondom het voertuig. De camera is voorzien van een nachtzicht en thermische sensor om zo een "compleet beeld" van de omgeving te geven. "Dankzij de warmtebeeldsensor met contrastweergave zijn rookwolken, duisternis en mist geen belemmering meer om beeld te genereren. Ook komt er een aantal livestream bodycams in het voertuig te liggen, klaar voor gebruik", zo liet de politie bij de aankondiging weten.

Alle opgenomen beelden worden na 28 dagen automatisch vernietigd. Als de beelden nodig zijn voor een opsporingsonderzoek of een ander belangrijk doel, mag de bewaartermijn worden verlengd. Dan gelden de normale bewaartermijnen van de Wet politiegegevens. De opgenomen beelden gaan naar een beveiligde opslag waar ook de beelden van politiehelikopters binnenkomen en worden opgeslagen.

De politie stelt dat er "niet zomaar" op straat gefilmd mag worden. "Maar het mag wel als er een wettelijke grondslag voor is en als het noodzakelijk is. Aan die voorwaarden wordt voldaan in dit experiment." Mensen die zijn gefilmd hebben onder andere recht op inzage van gemaakte beelden en vernietiging daarvan.

Om de privacy van burgers te waarborgen is vooraf een Gegevensbeschermings Effect Beoordeling (GEB) uitgevoerd. Er zijn vijftien medewerkers getraind om als operator met het videovoertuig te mogen werken. De toegangs- en gebruiksregels die voor deze camerabeelden gelden, zijn hetzelfde als voor alle andere camerabeelden die de politie verzamelt.

Op de plek waar in een politievoertuig normaal gesproken ruimte is voor arrestantenvervoer, was in het videovoertuig ruimte gemaakt voor een werkplek voor medewerkers, waar zij de gemaakte videobeelden konden uitkijken. De agenten die met het voertuig reden, gaven aan de mogelijkheid tot arrestantenvervoer te missen. 

Om die reden is de werkplek achterin het voertuig om camerabeelden uit te kijken verwijderd. Daardoor is er ruimte ontstaan voor arrestantenvervoer. Voorin het voertuig is het nog wel mogelijk om de gemaakte camerabeelden uit te kijken.

Alles bij de bronnen; Beveiliging & Security