Onder invloed van de Verenigde Staten is het Nederlandse strafklimaat steeds strenger geworden, zegt hoogleraar Ineke Haen Marshall in het maartnummer van Secondant. Ook de groei van publiek-private samenwerking, de opmars van burgerparticipatie en de toenemende aandacht voor evidence-based veiligheidsinterventies zijn volgens de hoogleraar criminologie in Boston trends uit de VS.

Nog geen twee decennia geleden had Nederland criminaliteitsbeleid, nu spreken we van veiligheidsbeleid. Die verandering past binnen een risicomaatschappij waarin een gevoel van voortdurende crisis en dreiging heerst. De gevolgen zijn al zichtbaar: strengere straffen, striktere wetgeving en een toenemende politisering van het veiligheidsbeleid.

Haen waarschuwt voor de keerzijde van deze ontwikkeling: ''Het managementdenken heeft veel weggenomen van het menselijke en relativerende van het vroegere criminaliteitsbeleid. En soms vind ik dat de hang naar evidence-based wat te veel doordraait.''

pdfHet artikel staat hier [Bron; de Secondant]