Teeven wil slachtoffers, die nu al hun verhaal kunnen doen in de rechtszaal, toestaan zich uit te spreken over het bewijs, de schuld van de verdachte en de straf die zij passend vinden.

Om het adviesrecht zinvol te kunnen uitoefenen, moeten de slachtoffers ook zicht krijgen op de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Dat maakt het gevaar levensgroot dat reclasseringsrapporten en bevindingen van psychiaters uit het strafdossier op straat komen te liggen. Teeven wil het voorstel nog voor de zomer aan de Kamer voorleggen. Een woordvoerder van Teeven zegt dat 'het belang van een ruimere verstrekking van informatie aan het slachtoffer zwaarder zal wegen', maar het mag niet alles inzien; het blijft een 'zorgvuldige afweging van belangen'.

'Als je die informatie ter kennis brengt van het slachtoffer,' zegt de Amsterdamse oud-rechter Frans Bauduin, 'zul je geheimhouding moeten eisen. Ziet u gebeuren dat mensen zich daaraan houden? Stel je voor dat zo'n slachtoffer alles op internet zet, dat is het einde van de privacy van de verdachte. Dat raakt de fundamenten van ons rechtssysteem.'

Ook de rechterlijke macht is tegen. De Raad voor de Rechtspraak verwacht dat slachtoffers vooral gefrustreerd zullen raken, doordat ze zelden of nooit hun zin zullen krijgen. 'De rechter heeft bij de strafoplegging met meer factoren rekening te houden dan de wens van het slachtoffer.'

Teeven wil het voorstel nog voor de zomer aan de Kamer voorleggen. Een woordvoerder van Teeven zegt dat 'het belang van een ruimere verstrekking van informatie aan het slachtoffer zwaarder zal wegen', maar het mag niet alles inzien; het blijft een 'zorgvuldige afweging van belangen'.

Alles bij de bron; Parool