Een hoofdagent met veertig dienstjaren is wegens computervredebreuk en schending van zijn ambtsgeheim veroordeeld tot veertig uur taakstraf.

In de zaak had de vriend van de hoofdagent onenigheid met een leerkracht van zijn zoon. De vriend wilde daarom privéadressen van kentekenhouders. Die werden aangeleverd door de hoofdagent.

Volgens de rechtbank had het zoeken naar deze informatie niets te maken met zijn werk als agent. Die maakte zo onrechtmatig gebruik van zijn inloggegevens en de informatiesystemen van de politie.

'Verdachte heeft niet alleen de privacy van burgers geschaad, maar heeft ook afbreuk gedaan aan het vertrouwen van burgers in de politie’. De rechter sprak van ‘sluipende normvervaging’ en van strafrechtelijk ontoelaatbare vermenging van het werkdomein met de privésfeer. 

Alles bij de bron; Cops-in-Cyberspace