De Nederlandse inlichtingendienst Team Openbare Orde Inlichtingen bespioneert volgens onderzoek van RTL Nieuws op illegale wijze veelal onschuldige burgers. 

De betreffende inlichtingendienst zou op basis van regels van de Politiewet individuen en groepen volgen als er indicatie is dat de betrokkenen een dreiging vormen voor de openbare orde, aldus RTL Nieuws. Volgens de nieuwsdienst worden daarvoor uiteenlopende technieken toegepast, van het infiltreren van groepen tot het stiekem volgen van mensen, fysiek en online. Ook zouden betaalde informanten worden ingezet voor informatievergaring.

Politieagenten zelf wordt ook gevraagd om informatie te registreren over subjecten met een zogenoemd CTER-label. Personen of groepen kunnen een Contra Terrorisme Extremisme Radicalisering-label krijgen als de TOOI vindt dat er een mogelijk risico voor de verstoring van de openbare orde is. Er zijn acht van dergelijke CTER-labels; iemand kan een algemene dreiging vormen, of bijvoorbeeld gelabeld worden als jihadistische terrorist, linkse of rechtse extremist, separatist of dier- of milieu-extremist.

Volgens RTL Nieuws hebben meerdere deskundigen laten weten dat het vermoeden dat iemand de openbare orde zou gaan verstoren 'volstrekt onvoldoende' is om daaropvolgend een inbreuk op de privacy van diegene te maken. Er zou daarnaast onduidelijkheid zijn over wat het TOOI precies verstaat onder deze dreiging van de openbare orde.

Het Team Openbare Orde Inlichtingen werd in 2013 opgericht als zelfstandige inlichtingendienst voor de Nationale Politie. De dienst moet informatie winnen over potentiële plegers van verstoringen van de openbare orde.

Alles bij de bron; Tweakers