Toezichthouder ACM mag geen telefoontaps gebruiken in mededingingszaken omdat die slechts voor strafrechtelijk onderzoek waren bedoeld, oordeelt de rechtbank Rotterdam in twee zaken. .

De ene zaak draait om een (wegen)bouwbedrijf, waar in een strafzaak verschillende ambtenaren en directeuren zijn veroordeeld voor omkoping. ACM verkreeg de taps van de Officier van Justitie en beboete op basis van de taps het bedrijf voor illegale prijsafspraken. De andere zaak draait om een kartel van scheepsafvalverwerkers. In beide gevallen deelde ACM een boete uit van 3 miljoen euro.

Maar in beide gevallen oordeelt de rechtbank dat het bewijs onrechtmatig is verkregen en dat de boetes dus onterecht zijn. Belangrijk is dat het OM in de kwesties pas achteraf formeel akkoord heeft gegeven voor het hergebruik van de taps. ACM zelf heeft niet de bevoegdheid om via het aftappen van telefoongesprekken bewijsmateriaal te vergaren. 

Omdat ACM het een “principiële zaak” vindt “die verstrekkende gevolgen kan hebben, ook voor andere toezichthouders” gaat het in hoger beroep.

Alles bij de bron; Webwereld