Politiesurveillanten in IJsselstein hebben met ingang van 1 april versterking gekregen van twee Buitengewone Opsporings Ambtenaren (BOA's) en twee straatcoaches. De BOA’s en straatcoaches worden worden ingehuurd via een particulier beveiligingsbedrijf.

de BOA's lopen in de binnenstad en de wijken. Hun prioriteit ligt bij de handhavingstaken. Met hun inzet moeten ergernissen als zwerfvuil, hondenpoep, vernielingen door baldadig gedrag worden voorkomen. Zij zijn bovendien bevoegd tot het uitschrijven van bekeuringen. Door de inzet op straat te intensiveren krijgt de gemeente een beter beeld van wat er op straat bij de jongeren speelt en leeft. 

Lees alles bij de bron; beveiligingsnieuws


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!