Als gevolg van de bewaarplicht moeten internet- en telefoonaanbieders jouw klantgegevens en je belgedrag een jaar opslaan. Het ministerie van Justitie schatte in september ‘op basis van de huidige ervaringen‘ het totaal aantal historische bevragingen in 2010 op 85.000. 

In het recent uitgebrachte jaarverslag telde het ministerie in de laatste zes maanden van vorig jaar 24.012 aanvragen voor historische gegevens. Die betrekking hebben op zowel verkeersgegevens (wie belde waar en wanneer met wie) als op identificerende gegevens (aan wie behoort dit telefoonnummer of IP adres toe).

Het is een raadsel waarom het ministerie alleen getallen over de tweede helft van 2010 heeft opgenomen in het jaarverslag. Er van uitgaande dat het aantal bevragingen door het jaar heen constant is, is het totaal aantal bevragingen in 2010 bijna 50.000.

Het is een raadsel waarom het ministerie in haar jaarverslag aanzienlijk minder bevragingen noemt als eerder in september 2010.

Lees alles bij de bron; BOF