Volgens KPN vraagt de ACM meer privacygevoelige informatie over medewerkers en klanten dan nodig is om het toezicht op de telecommarkt uit te voeren. "Zeker als de toezichthouder deze niet nodig heeft voor de uitoefening van haar specifieke taak", aldus KPN.  KPN heeft naar eigen zeggen de Autoriteit Consument & Markt (ACM) diverse malen gevraagd waarom de toezichthouder specifieke persoonsgegevens van medewerkers of klanten opvraagt.

De ACM maakte woensdag bekend dat KPN in totaal 100.000 euro moet betalen voor elke dag dat het de gegevens die de toezichthouder vraagt niet levert, met een maximum van 1 miljoen euro.  KPN heeft de rechter gevraagd om de lasten onder dwangsom te schorsen, zodat de zaak vervolgens inhoudelijk aan de rechter kan worden voorgelegd.  

De telecomprovider is bang dat deze persoonsgegevens via Wob-verzoeken of gerechtelijke procedures openbaar worden, ook al zijn deze personen zelf geen onderwerp van het onderzoek.

Alles bij de bron; NU