"Bestaande kennis en materialen uitwisselen tussen beide domeinen is belangrijk. Maar de huidige tijd vraagt om een integrale benadering van veiligheidsvraagstukken.” Dat zegt Ida Haisma, Director of Innovation Safety and Security Research van TNO.

Voorheen was Defensie meer gericht op het buitenland en het handhaven van de internationale rechtsorde ter bescherming van Nederlandse belangen. De politie en andere veiligheidsdiensten zorgden primair voor de nationale veiligheid. Maar dat onderscheid is steeds moeilijker te maken: de grenzen tussen externe en interne veiligheid vervagen. Deze verwevenheid van externe en interne veiligheid zie je onder meer heel goed bij cyberdreigingen. Het internet kent per definitie geen grenzen. Daardoor hebben internationale dreigingen direct invloed op de nationale veiligheid. Voor mij is dat ook een reden om de integrale benadering van veiligheid prominent op de agenda te zetten."

"In het kader van civiel-militaire samenwerking worden steeds meer capaciteiten met elkaar gedeeld. Zoals bijvoorbeeld het inzetten van drones. Maar een integrale benadering van veiligheid is dat nog niet. Ook komt er steeds meer aandacht voor dual use. We hebben het dan over technologieën en materieel die zowel militair als civiel gebruikt kunnen worden. Maar ook hier betreft het nog geen integrale benadering. 

Alles bij de bron; TNO