Publieke- en private toezichthouders gaan camerabeelden van delicten en incidenten direct doorsturen naar de meldkamer van de politie. Dat hebben VVD en PvdA afgesproken in het deze week gepresenteerde regeerakkoord.

De paragraaf Veiligheid en Justitie opent met de zin dat veiligheid een kerntaak van de overheid is. 

Enkele opvallende punten:

  • De nationale politie krijgt structureel 105 miljoen euro per jaar extra voor meer blauw op straat Gezagsdragers en hulpverleners verdienen respect.
  • Het programma Veilige Publieke Taak ondersteunt dit. Bevoegdheden en uitrusting van lokale toezichthouders en handhavers (BOA's) worden beter geregeld.
  • Publieke- en private toezichthouders gaan camerabeelden van delicten en incidenten direct doorsturen naar de meldkamer van de politie.
  • Er is sprake van toenemende bedreigingen en kwetsbaarheden op het terrein van cybersecurity. Die zullen het hoofd worden geboden door krachten te bundelen met alle belanghebbenden, de opsporingscapaciteit te versterken en het juridisch instrumentarium aan te passen.

Alles bij de bron; securitymanagement