Gemeentelijke handhavers moeten een gelijkwaardige positie krijgen naast de politie. De buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) en de politie staan voor een gezamenlijke opdracht en moeten dan ook niet naast elkaar of in plaats van elkaar werken, maar juist mét elkaar. 
Dat is een van de conclusies uit een onderzoek van Politie & Wetenschap naar het dagelijks werk van gemeentelijke handhavers. 

Het beeld van de stadswacht is achterhaald. De gemeentelijke handhaving heeft zich ontwikkeld tot een professioneel vakgebied. Om de samenwerking met de politie te verbeteren, zijn goede afspraken nodig. De VNG onderschrijft het belang van goede samenwerking met de politie. De buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) en de politie staan voor een gezamenlijke opdracht en moeten dan ook niet naast elkaar of in plaats van elkaar werken, maar juist mét elkaar.

Voor een geslaagde samenwerking is een aantal randvoorwaarden van belang, zoals: achtervang van de politie, de wijze van informatie-uitwisseling, toegang tot C2000 en briefings. De VNG is hierover op dit moment in gesprek met de nationale politie. De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de nationale politie gevraagd de landelijke kaders voor de samenwerking te ontwikkelen. Naar verwachting zijn deze kaders er begin 2014.

pdfHet rapport is hier te vinden

Bron bericht; RB&W