Buitengewoon opsporingsambtenaren hebben per 1 oktober 2012 te maken met aanvullende eisen die worden gesteld aan de basisbekwaamheid. Er wordt een systeem van permanente her- en bijscholing voor boa’s in de openbare ruimte ingevoerd.

Daarnaast is de circulaire 'domeinen bijzondere opsporingsambtenaar' aangepast. Zowel boa’s in domein I (Openbare Ruimte) als in domein II (Milieu, welzijn en infrastructuur) kunnen na 1 januari 2013 de Drank- en Horecawet strafrechtelijk handhaven.

Alles bij de bron; ccv