Politie en Justitie

De politie is op verzoek van justitie een onderzoek begonnen naar computervredebreuk bij de gemeente Werkendam. Het vermoeden bestaat dat een 55-jarige ambtenaar daarbij betrokken is en dat hij mogelijk hulp heeft gehad. De gemeente heeft tegen hem aangifte gedaan...

...Om wat voor informatie of bestanden het gaat, zegt de politie niet.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.binnenlandsbestuur.nl 

De politie slaat automatisch gescande kentekens op usb-sticks op om op het bureau in te lezen. Het systeem is een gevaar voor privacy, genereert veel hits en werk, maar de mogelijkheden zijn legio.

Om het systeem te voeden wordt informatie met een USB-stick op een pc geladen. Soms wordt daar ook een cd of dvd voor gebruikt. Ook na een controle wordt de informatie op een stick weggeschreven. “De verzamelde kentekens van alle voorbij gekomen voertuigen (captures) worden uit ANPR gelezen en voor het transport tijdelijk opgeslagen op een USB-stick om in het bureau op een computer uitgelezen te worden.”

Ook tijdens de controles loopt niet alles vlekkeloos. Het systeem geeft zoveel hits dat soms overtreders maar met rust worden gelaten...
In totaal kan het systeem van de politie Rotterdam-Rijnmond 390 kentekens per uur aan (6,5 per minuut), waarbij gemiddeld 1,7 procent een hit gaf. Bij het landelijke systeem van de KLPD ligt dit hoger, omdat deze deze database beter is gevuld. In de proef gebeurde het ook regelmatig dat meldingen verouderd waren en mensen ten onrechte werden gestopt.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.webwereld.nl 

Niemand die zich druk maakte over het op internet zetten van de Courante uyt Italien, Duytslandt, uit 1618. En ook niet bij de Nieuwe Tilburgsche Courant uit 1939. Maar nu de Koninklijke Bibliotheek (KB) de kranten uit de Tweede Wereldoorlog wil publiceren, bemoeit Justitie zich ermee. En het ministerie zegt: zet NSB-kranten niet op internet.

De KB streeft ernaar zoveel mogelijk kranten van 1618 tot 1995 via internet voor iedereen toegankelijk te maken. De Bibliotheek overweegt niet alleen verzetsbladen uit 1940-’45 online te zetten, maar ook gelijkgeschakelde kranten en nazistische publicaties als de NSB-krant Volk en Vaderland, het weekblad Storm en het antisemitische De Misthoorn.

„Ons standpunt is altijd geweest om zoveel mogelijk informatie toegankelijk te maken”

Lees het volledige artikel bij de bron; www.nrc.nl 

Justitie op Aruba en de Antillen kan niet of nauwelijks meer gebruik maken van bijzondere opsporingsmethoden zoals telefoontaps, observatie of de inzet van burgerinfiltranten. De wettelijke basis daarvoor ontbreekt.

Dat vloeit voort uit een uitspraak eerder dit jaar van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in Willemstad. Sindsdien maakt het Openbaar Ministerie op de Antillen en Aruba bij grote onderzoeken zo min mogelijk gebruik van bijzondere opsporingsmiddelen om te voorkomen dat zij door de rechter niet ontvankelijk wordt verklaard of bewijslast ongeldig wordt verklaard. Dat laatste is op Sint Maarten en Aruba al gebeurd.

Het Antilliaanse en Arubaanse strafrecht kent geen wet die bijzondere opsporingsbevoegdheden regelt, zoals in Nederland sinds 2000 het geval is met de Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden. Bijzondere opsporingsmethoden, zoals observatie, infiltratie of telefoontaps grijpen diep in in de privacy van burgers, ook als het om verdachten gaat. Het kan, maar niet zonder adequate wetgeving.

Zolang die wetgeving ontbreekt zijn de bijzondere opsporingsmethoden in strijd met jurisprudentie van het Europees Hof voor de rechten van de Mens, zo oordeelde het Gemeenschappelijk Hof.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.nrc.nl

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) geeft aan dat uw gedrag geen belemmering vormt voor een bepaalde functie. Voor sommige beroepen (zoals onderwijzer) is de verklaring verplicht. Ook wanneer iemand omgaat met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen kan een bedrijf vragen om een VOG. U krijgt een VOG als uit onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten op uw naam hebt staan. Bent u wel in aanraking geweest met Justitie, dan wordt bekeken hoe bezwaarlijk dit is.

Bron van de uitleg; www.rijksoverheid.nl 

Document met aantal aanvragen per profiel 

De politie Haaglanden zet bij grote evenementen 'spotters' in. Zij speuren in mensenmassa's naar afwijkend gedrag. De eerste proef was tijdens Veteranendag, vorige maand in Den Haag.

Het team let erop of mensen extra opvallen tijdens evenementen, zoals bijvoorbeeld iemand die een grote zonnebril draagt, terwijl het bewolkt is. Volgens het korps Haaglanden is het team opgericht als reactie op de gebeurtenissen tijdens Koninginnedag vorig jaar in Apeldoorn en de Dodenherdenking dit jaar in Amsterdam. Het spottersteam is nu nog in de testfase

Lees het volledige artikel bij de bron; www.rtvwest.nl 

De Nederlandse opsporingsdiensten hebben totaal geen oog voor de privacyregels als ze gegevens uit de centrale telecomdatabank opvragen. Dat zegt Bits of Freedom op basis van onderzoeksrapporten van het Ministerie van Justitie.

Opsporingsdiensten vragen de klantgegevens – zoals naam, adres, (mobiele) telefoonnummers, e-mail- en ip-adressen – drie miljoen keer per jaar op via het CIOT. Het rapport laat zien dat opsporingsambtenaren het CIOT zonder bevoegdheid raadplegen, dat de rechtmatig van de bevragingen niet wordt gecontroleerd en dat het gehele proces onvoldoende wordt gedocumenteerd. Verder is de kennis van de wet- en regelgeving onder de maat, waardoor opsporingsambtenaren niet in de gaten hebben dat zij de persoonlijke informatie zonder de juiste bevoegdheid te zien krijgen. Ook wisselt men de persoonsgebonden toegangscodes nog steeds onderling uit, hoewel dit strikt verboden is.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.tweakers.net & www.bof.nl

Mensen die op vakantie gaan of dat al zijn, doen er verstandig aan om dit niet op Hyves en andere websites te melden, zo waarschuwt de politie. De laatste tijd vinden er regelmatig inbraken plaats bij mensen die op vakantie zijn. "Laat niet iedereen op internet weten dat u in een bepaalde periode op vakantie bent. Het zijn immers niet alleen vrienden die deze aankondiging lezen", zo laat de politie weten.

In sommige gemeenten is het mogelijk om via een 'vakantiekaart' de politie over de vakantieplannen te informeren.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.security.nl

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha