Politie en Justitie

De komst van het nieuwe informatiesysteem van de IND (INDiGO) houdt onder andere in dat de IND sinds deze zomer voor een groot deel is gaan werken met digitale dossiers. In ieder geval alle nieuw ontvangen post wordt op een centrale plek gescand en digitaal opgeslagen.

Het scannen gebeurt bij JustID te Almelo: door de grootschaligheid van deze dienst wordt geborgd dat alle post binnen 24 uur beschikbaar is voor de IND.

Lees alles bij de bron; nvvb.nl

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) concludeert na onderzoek dat de KLPD in strijd met de wet handelt bij het invoeren van politiegegevens van verdachten in het Europol Informatiesysteem (EIS). Dat meldt het college op de website.

Zo worden onvoldoende maatregelen getroffen om te waarborgen dat de politiegegevens juist en nauwkeurig zijn. Er is bijvoorbeeld geen controle of aan de opnamecriteria is voldaan. Daarnaast onderneemt het Korps landelijke politiediensten (KLPD) onvoldoende actie om ervoor te zorgen dat de gegevens worden verwijderd of vernietigd zodra zij niet langer noodzakelijk zijn of wanneer de wet eist dat de gegevens verwijderd worden.

Lees alles bij de bron; nu.nl

Aan de hand van moderne partoonherkenningstechnieken kunnen vaststellen dat twee handschriften vrijwel zeker van dezelfde auteur zijn, is één ding. Maar die constatering ook tegenover tegenover advocaten, rechters en verdachten ook kunnen onderbouwen is een heel ander probleem. Om die reden is in het kader van het ToKeN-programma dat recht en informatica met elkaar wil verbinden, gezocht naar methoden voor softwarematige handschriftvergelijking die meer aansluiten bij de wijze waarop mensen naar handschriften kijken. Leveren ook die betrouwbare matches op?

Het antwoord op die vraag is niet afkomstig van een wiskundige maar van Ralph Niels, van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Nijmegen, en het luidt ‘ja’. Op basis van een database met meerde handgeschreven teksten van 150 verschillende personen, onderzocht Niels de doelmatigheid van procedures die op basis van geautomatiseerde patroonherkenning de vormen van letters vergelijken. Dit in onderscheid met vergelijking op basis van globale tekstkenmerken.

Lees alles bij de bron; automatiseringsgids.nl

De FIOD heeft in 2003 ten onrechte met veel machtsvertoon een inval gedaan in de woning van Ron Kowsoleea. De dienst had kunnen weten dat deze man al jaren slachtoffer is van identiteitsfraude. Dat schrijft de Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, in een rapport dat vandaag is uitgekomen...

...Ron Kowsoleea (51) is een Nederlandse zakenman van Surinaamse afkomst die al sinds 1994 ten onrechte als crimineel te boek staat in allerlei informatiesystemen van de overheid....

...In zijn meest recente rapport spreekt de ombudsman zijn zorgen uit over het lot van mensen die slachtoffer zijn geworden van identiteitsfraude. Volgens Brenninkmeijer heeft de overheid onvoldoende oog voor de gevolgen voor de slachtoffers. „Identiteitsfraude is geen ‘administratief ongemak’, maar kan de betrokken persoon – en zijn directe omgeving – diep raken.”

Lees alles bij de bron; www.nrc.nl

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat cartoonist Gregorius Nekschot niet vervolgen voor discriminatie. De politie arresteerde de cartoonist in mei 2008. Ook werd zijn woning doorzocht. De zaak leidde tot veel ophef. Sommigen waren bang dat de vrijheid van meningsuiting in het geding kwam. De Tweede Kamer vroeg er opheldering over aan minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie.

Max Vermeij, de advocaat van Nekschot, zei in een reactie dat het goed is voor de cartoonist dat er geen rechtszaak komt. Zijn echte naam was dan namelijk openbaar geworden en dat wil hij niet. Doordat de zaak niet voor de rechter wordt uitgevochten, blijft volgens de advocaat wel ''een beetje boven de markt hangen wat er nou wel en niet mag op cartoongebied’’.

Lees alles bij de bron; www.nu.nl

Het Nederlands Forensisch Instituut heeft een kennis- en informatiecentrum voor intelligente data-analyse (Kecida) opgericht, dat met software datastromen aan elkaar koppelt om zo criminele netwerken bloot te leggen...

...Criminelen laten net als iedereen steeds meer digitale sporen achter in de vorm van sms-jes, email, chatberichten, socialmedia-posts, maar ook flitsfoto's bij te hard rijden en opnames van beveiligingscamera's. Door de databases automatisch af te zoeken en de informatie aan elkaar te koppelen en te analyseren kan de opsporing in de toekomst een stuk efficiënter, meent NFI.

Het verhaal heeft wel een keerzijde verwacht Tjark Tjin-A-Tso, algemeen directeur van NFI, omdat mensen het doodeng vinden als ze beseffen wat we allemaal kunnen met die informatie uit databases. 

Lees alles bij de bronnen; www.automatiseringsgids.nl en www.volkskrant.nl 

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) moet mensen die zijn afgeluisterd daarover achteraf blijven informeren. De Tweede Kamer vindt dat de dienst verplicht moet blijven om dit te doen. Minister Ernst Hirsch Ballin beloofde niet te tornen aan de informatieplicht. Tegenover mensen die zelf navraag doen, zal de dienst zich ruimhartiger opstellen.

Lees alles bij de bron; www.telegraaf.nl 

De databank moet informatie gaan verzamelen over ramkraken, diefstallen en overvallen. Een ‘informatie-officier’ beheert de gegevens, zoals camerabeelden en foto's van verdachten, en speelt het zo nodig door aan de politie.

‘Door gegevens te bundelen, herken je sneller patronen. Bijvoorbeeld een overval in Leiden die exact lijkt op die overal in Amsterdam’, verklaart Detailhandel Nederland. Het college Bescherming Persoonsgegevens moet nog wel akkoord gaan. Deze instantie bestudeert op dit moment de haalbaarheid.

Lees alles bij de bron; www.volkskrant.nl 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha