Politie en Justitie

Usenetprovider Newsconnection moet van uploaders 'Hannes3', 'QoQ' en 'Bassie10' de ip-adressen, betaalgegevens en overige persoonsgegevens voor zover beschikbaar leveren aan de auteursrechtenwaakhond Brein. De rechter beschouwt alle andere opties om met de uploaders in contact te komen of hun identiteit te achterhalen als uitgeput.

Ook na openbare waarschuwingen van Brein zijn de drie doorgegaan met uploaden. Hun posts zijn ook nog te vinden op Usenet. Newsconnection moet ook de proceskosten van Brein betalen, die begroot worden op iets meer dan 1500 euro. Naar alle waarschijnlijkheid gaat stichting Brein een schikking treffen met deze drie uploaders. 

Alles bij de bron; Tweakers


 

Uit welingelichte bron vernam ik heden dat op donderdag 1 december 2016 één van de rechters van de rechtbank Midden-Nederland bij het bureau wrakingen en verschoningen een verzoek tot verschoning heeft ingediend. Het betreft de rechter mevr. R.J. Praamstra, die op vrijdag 2 december in een meervoudige kamer met collegae twee zaken zou behandelen.  Daardoor gaat de zitting niet  door en volgt uitstel. De vereniging Vrijbit spant deze zaken aan tegen de Autoriteit Persoonsgegevens(AP). Het gaat om de zaken met kenmerken UTR 16/3326 en UTR 16/4199. In beide zaken draait het in de kern om de aantasting van het medisch beroepsgeheim en het fundamentele recht van patiënten op bescherming van hun privéleven.

Het gevolg van het verschoningsverzoek nu is dat de behandeling van de beide zaken vertraging oploopt. Deze rechtszaken komen niet zo maar uit de lucht vallen en hebben een wat langere voorgeschiedenis. Op 13 november 2013 had de rechtbank Amsterdam al vernietigend geoordeeld over de goedkeuring die het CBP oorspronkelijk had gegeven aan de toentertijd door de zorgverzekeraars voorgestelde gedragscode omdat deze het medisch beroepsgeheim miskende en inbreuk maakt op de fundamentele bescherming van de privacy van patiënten. Dat komt omdat door de koppeling van de verwerking van medische persoonsgegevens aan uiteenlopende ‘bedrijfsprocessen’ als kwaliteitsbewaking, marketing en zorgbemiddeling geen sprake is van de door het EVRM vereiste helder en limitatief omschreven doelstelling van gegevensverwerking, en de toetsing op proportionaliteit en subsidiariteit niet kan doorstaan. De rechtbank had daarbij uitdrukkelijk gewezen op de taak van het CBP als toezichthouder om ervoor te zorgen dat zorgverzekeraars zich houden aan de wettelijke kaders van de Wbp en EVRM; heel specifiek aan de wijze waarop eerdere rechterlijke uitspraken ( van het College voor Beroep en bedrijf) daarbij hadden bepaald dat patiënten en zorgverleners nimmer gedwongen mogen worden om voor declaratiedoeleinden aan de verzekeraars vertrouwelijke diagnose-informatie af te staan.(tekst in hyperlink van Vrijbit)

Daarna heeft de AP, als opvolger van het CBP, lang getreuzeld met reageren.

Ronduit hinderlijk was de wijze waarop de geplande zitting van de zaak UTR 16/3326 WBP V97 op 30 september 2016 uitgesteld moest worden, omdat de AP na eerder door haar gevraagd uitstel niet tijdig de benodigde dossierstukken aanleverde. In een zo lang lopende zaak is het verre van professioneel als de vereiste stukken niet op tijd ingeleverd worden en riekt het naar obstructie.

Alles bij de bron: zorgictzorgen


WhatsApp heeft de rechtszaak verloren die het tegen de Autoriteit Persoonsgegevens had aangespannen, waardoor het bedrijf gedwongen is een vertegenwoordiger in Nederland aan te wijzen om aan de Wet bescherming persoonsgegevens te voldoen. Wordt dat niet gedaan, dan moet WhatsApp een dwangsom van 10.000 euro per dag betalen, die maximaal oploopt 1 miljoen euro. 

Vandaag oordeelde de bestuursrechter van de rechtbank Den Haag dat WhatsApp de gegevens van haar Nederlandse gebruikers verwerkt via de app die zich bevindt op Nederlandse smartphones, waarbij niet kan worden gezegd dat sprake is van enkel doorvoer van gegevens. In dat geval moet volgens de Wet bescherming persoonsgegevens WhatsApp een vertegenwoordiger in Nederland aanwijzen.

WhatsApp voerde aan dat van haar ten onrechte wordt verlangd dat zij een vertegenwoordiger in Nederland aanwijst, omdat onder de toekomstige Privacyverordening er slechts één vertegenwoordiger binnen de EU hoeft te worden aangewezen. Omdat niet is gebleken dat WhatsApp al een vertegenwoordiger in een andere EU-lidstaat heeft aangewezen, heeft de rechtbank overwogen dat er geen concreet zicht op legalisatie van de bestaande situatie bestaat. WhatsApp zal dus alsnog moeten voldoen aan het sanctiebesluit van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Alles bij de bron; Security


KPN moet een boete van 364.000 euro betalen, omdat het bedrijf tekortschoot in de beveiliging van zijn klantgegevens. Die konden in 2012 worden ingezien door een hacker.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legde de boete al in 2013 op, maar KPN ging meermaals in beroep. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelde woensdag dat de boete in stand blijft. Tegen dat oordeel kan KPN geen beroep meer aantekenen.

Volgens de rechtbank zijn telecombedrijven verplicht om hun gegevens te voorzien van een "passend beveiligingsniveau". Uit het onderzoek van de ACM bleek dat daar in de periode voor de hack geen sprake van was.

Alles bij de bron; NU


De Nationale ombudsman is een onderzoek begonnen naar klachten over buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) zoals stadswachten, conducteurs en boswachters. 

Nederland telt inmiddels ongeveer 23.500 buitengewoon opsporingsambtenaren. Ze helpen de politie met opsporing van strafbare feiten en toezicht. De ombudsman krijgt nu nog weinig klachten. Hij opent op zijn website een meldpunt om meer zicht te krijgen in de aard van de problemen. Het onderzoek moet in februari worden afgerond.

Bron; BinnlandsNieuws [Thnx-2-Dick]


De Hoge Raad staat de politie toe vermoede criminelen aan te houden onder het mom van een verkeerscontrole. Dat is geen misbruik van bevoegdheden, stelt het hoogste rechtsorgaan in een al jaren slepend debat. Het arrest waarin het Amsterdamse hof zich fel tegen de methode had gekeerd, is vernietigd.

Zo lang de agenten na het stoppen van de auto de bestuurder maar vragen om kentekenbewijs en rijbewijs, hebben ze voldaan aan de plicht uit de Wegenverkeerswet en mogen ze proberen de informatie te vergaren over de inzittenden waarom het was begonnen.  De door de Amsterdamse politie ontwikkelde methode is op zich eenvoudig. De recherche werkt samen met herkenbare agenten in een dito politieauto. 

De recherche in burgerkleding pikt bijvoorbeeld bij een bekende verzamelplek van criminelen heimelijk een auto op waarin ze (zware) criminelen vermoedt, volgt die auto tot die een eindje op weg is en laat collega's in uniform de auto langs de kant zetten. De inzittenden beseffen niet dat ze al bij hun verzamelplek in de gaten waren gehouden...

...Advocaat Christian Flokstra van één van de veroordeelde verdachten, die het fenomeen dynamische controle samen met kantoorgenoot Juriaan de Vries jarenlang bevocht, is diep teleurgesteld door het oordeel van de Hoge Haad. "Deze uitspraak laat weer zien hoe de Hoge Raad in dit soort zaken stelselmatig de staat beschermt en niet de burger," zegt Flokstra.

"Als je deze methode toestaat, werk je discriminatie in de hand. Als doekje voor het bloeden oordeelt de raad nog dat de politie niet mag discrimineren op etnische of religieuze kenmerken, maar welke agent geeft dat toe in zijn proces verbaal?! Als de politie maar om de papieren vraagt, mag ze iedereen staande houden om welk onderbuikgevoel dan ook. De burger is vogelvrij." 

Alles bij de bron; Parool


De politie moet meer bevoegdheden krijgen om criminelen op internet aan te pakken, zoals het wetsvoorstel computercriminaliteit III mogelijk maakt, zo stelt korpschef Erik Akerboom. Ook vindt Akerboom dat de politie op een goudmijn aan informatie zit, maar wordt hier weinig gebruik van gemaakt. Volgens Akersboom telt het digitale aspect steeds zwaarder mee in de opsporing, hoewel hij geen cijfers geeft.

Om de ontwikkelingen van criminelen bij te houden zijn er meer bevoegdheden vereist, claimt Akerboom. "Daarom pleiten wij voor invoering van de nieuwe wet op de computercriminaliteit. Die verschaft ons mogelijkheden om duistere praktijken op internet aan te pakken zoals het hoort. Bittere noodzaak, want de huidige strafvorderlijke bevoegdheden bieden op dit punt onvoldoende soelaas."

Naast meer bevoegdheden verwacht de korpschef ook veel van de informatie waar de politie over kan beschikken. "Het is hoog tijd om die optimaal te ontginnen. Van de schat aan informatie waarover de politie beschikt, gebruiken we nu namelijk slechts ongeveer een kwart. We ontsluiten alsmaar meer data. Via sociale media, digitaal beslag, het onderscheppen van communicatie, het doorzoeken van databases, enzovoort. Het verwerken van gigantische hoeveelheden gegevens wordt aanzienlijk belangrijker. Daar hebben we meer data-analisten voor nodig."

Binnen de politie is er een speciale voorziening genaamd de Raffinaderij die in hoog tempo data kan ontsluiten. "Uit open bronnen, in beslag genomen telefoons, automatische kentekenregistratie en noem maar op. Met dit instrument duiden we de betekenis van data, visualiseren we die en leggen we verbanden tussen ogenschijnlijk ongerelateerde gebeurtenissen", stelt Akerboom. Hij ziet de Raffinaderij als voorbeeld voor de politie om meer informatie te verwerken.

Alles bij de bron; Security


Facebook moet opnieuw zijn medewerking verlenen in een sekschantagezaak. Dat heeft de rechtbank in Arnhem maandag bepaald in een kort geding. Het sociale medium krijgt twee weken de tijd om persoonlijke gegevens van een afperser te achterhalen en heeft inmiddels toegezegd mee te werken...

...De zaak lijkt op het eerdere wraakpornoproces van Chantal uit Werkendam. Ook toen werd aanklager in het gelijk gesteld en moest Facebook achterhalen vanaf welk IP-adres het seksfilmpje online werd gezet.

Alles bij de bron; Metro


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha