Politie en Justitie

Het Openbaar Ministerie gaat een voormalig medewerker van de politie in Amsterdam vervolgen die informatie over een verdachte, een Amsterdamse artiest, zou hebben gelekt.

De voormalige politiemedewerker zou aan een persoon hebben beschreven hoe een Amsterdamse artiest, die wordt verdacht van mishandeling, de nacht in een politiecel had doorgebracht. Een screenshot van dit Snapchat-gesprek is bij een juicekanaal terechtgekomen en gepubliceerd.

Nadat het Snapchat-gesprek met de buitenwereld werd gedeeld, stelde de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie een onderzoek in.

Hieruit bleek dat de politiemedewerker naast het mogelijk schenden van het ambtsgeheim zich ook aan andere strafbare feiten schuldig zou hebben gemaakt, namelijk een poging tot grooming en het tonen van seksuele beelden aan een minderjarige.

De politiemedewerker heeft inmiddels, na afronding van het onderzoek, strafontslag gekregen wegens ernstig plichtsverzuim.

Alles bij de bron; Beveiliging


 

Twee voormalige medewerkers van de Belastingdienst hebben jarenlang gegevens uit systemen van de fiscus aan derden verkocht, zo stelt het Openbaar Ministerie, dat tegen de inmiddels voormalige medewerkers gevangenisstraffen van 24 en 18 maanden eiste. Het OM verdenkt beiden van schending van het ambtsgeheim en het plegen van computervredebreuk. De mannelijke verdachte wordt daarnaast van ambtelijke corruptie verdacht.

Het onderzoek naar de verdachten werd gestart op basis van ontsleutelde Encrochat-berichten. Daaruit bleek volgens het Openbaar Ministerie dat ze als Belastingdienstmedewerker in systemen van de fiscus grasduinden. Er werd gezocht naar kentekens en bijbehorende gegevens, zoals tenaamstellingen, naam, adres en automerk. De gegevens werden vervolgens verkocht aan derden. Dit zou hebben plaatsgevonden van maart 2017 tot en met maar 2021.

In totaal hebben de verdachten gegevens van 216 kentekens in systemen van de Belastingdienst opgevraagd. Per verstrekt kenteken zou de man een bedrag van tussen de 50 en 200 euro hebben ontvangen. 

Alles bij de bron; Security


 

De Nederlandse politie vraagt niet onrechtmatig privé- en persoonsgegevens van burgers op. De wet regelt dat de politie een afnemersindicatie heeft om data uit de Basisregistratie Personen (BRP) op te vragen. Agenten doen dit om over de meest actuele gegevens te beschikken, niet om nieuwe informatie te verzamelen...

...Tot slot geeft de minister aan dat ze niet bereid is om te laten onderzoeken of er niet een andere manier is om te voorkomen dat de politie “buitenproportioneel en onnodig” gegevens verzamelt van Nederlanders. “Het toezicht op het, in algemene zin, naleven van de Wet politiegegevens is belegd bij de Autoriteit Persoonsgegevens dan wel, in het specifieke geval van een strafrechtelijk onderzoek, bij de rechter”, zo antwoordt de bewindsvrouw. Met andere woorden, het is niet aan de minister om een onderzoek te starten.

Dat schrijft minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius in een reactie op schriftelijke vragen.

Eind juli wist Trouw de hand te leggen op een interne memo van de politie. Daarin stond dat de politie een “eindeloze stroom aan informatie” binnenkrijgt. Volgens de opsteller van het memo bewaart de politie privégegevens van iedereen die ooit in aanraking zijn geweest met agenten, waaronder getuigen, verdachten en daders. Tevens ontving de politie automatisch updates als er zich veranderingen voordeden in iemands leven, zoals een verhuizing, huwelijk, scheiding of geboorte van een kind.

In totaal zou het om persoonlijke gegevens van meer dan 9 miljoen Nederlanders gaan. Ook als deze gegevens niet langer relevant zouden zijn voor een zaak, bleef de informatie desondanks beschikbaar voor de politie.

Er is nieuwe wetgeving op komst die de politie dicteert dat ze niet langer gegevens mag bewaren dan absoluut noodzakelijk voor een zaak. Alleen specifieke groepen of individuele personen ontvangen dan een afnemersindicatie, zoals leden van een motorbende of mensen met een wapenvergunning.

Alles bij de bron; VPN-Gids


 

Een 23-jarige GGD-medewerker die maandenlang onbevoegd medische gegevens van familieleden, vrienden en bekende Nederlanders in een coronasysteem opzocht en deelde is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van één maand en een onvoorwaardelijke taakstraf van 120 uur, zo heeft de rechtbank Midden-Nederland vandaag geoordeeld.

Tussen 23 september 2020 en 2 december 2020 zocht de man honderden keren op verzoek van vrienden en familieleden hun dossiers op in het systeem en deelde hij deze gegevens in een aantal gevallen via WhatsApp. Hij was echter niet bevoegd om deze gegevens van familieleden en vrienden in te zien. Daarnaast heeft de GGD-medewerker samen met een collega gegevens van bekende Nederlanders opgezocht.

Twee medeverdachten in deze zaak werden al eerder veroordeeld. Volgens de rechtbank was de rol van de Rotterdammer kleiner en is de rechtbank van mening dat verdachte zijn lesje geleerd heeft, waardoor hij geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd heeft gekregen.

Alles bij de bron; Security


 

Een vrouw die slachtoffer werd van een datalek bij de gemeente Heemskerk krijgt geen schadevergoeding van tweeduizend euro, zo heeft de rechtbank Noord-Holland bepaald. 

De rechter oordeelt dat niet vaststaat dat de gegevens van de vrouw in handen van derden zijn gekomen. Daarnaast heeft ze niet voldoende onderbouwd dat ze door het datalek geestelijk letsel heeft opgelopen. De e-mails van de maatschappelijk werker en de huisarts die de vrouw als onderbouwing heeft aangedragen, zijn onvoldoende, aldus de rechter.

"De stelling dat zij stress- en angstklachten heeft waarover zij met derden praat is onvoldoende om vast te stellen dat van deze klachten sprake is. Het is zeker onvoldoende om vast te stellen dat deze door de vermissing komen. Eiseres had ook al voor de vermissing contact met hulpverleners. 

Alles bij de bron; Security


 

Enkele weken geleden werd ik vrijgesproken door de Rechtbank in Haarlem na tweeënhalf jaar soebatten, procederen en klagen. Op 14 december 2019 werd ik, tijdens een manifestatie van Greenpeace, als radioverslaggever gearresteerd door de Marechaussee op Schiphol. Ik zou als demonstrant hebben geweigerd om Schiphol te verlaten, zo luidde de aanklacht.

In de tussenliggende periode bepaalde de rechter dat loco-burgemeester van Haarlemmermeer de manifestatie niet had mogen verbieden...

...Waar ik me veel zorgen over maak, is het volgende: Je kunt als burger in Nederland een strafblad oplopen terwijl je onschuldig bent. En het kwijtraken van die aantekening is een hele klus. Dat is niet iets waar je je schouders over moet ophalen, want van zo'n aantekening kun je behoorlijk last krijgen. Zo kan het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) lastig worden!

Hoe het zit: Na mijn arrestatie en vrijlating, na veel vijven en zessen waaronder het afstaan van biometrische gegevens, werd mijn zaak door de Officier van Justitie geseponeerd. Maar de reden van seponering, voldoende gestraft door de aanhouding en in de cel gooien, leverde me een strafblad op.

Een aantekening dus, zonder dat er een rechter aan te pas kwam. Terwijl ik niets anders had gedaan dan het - met toestemming - maken van een radioverslag. Gevolg is dat Justitie mijn afgenomen biometrische gegevens ook niet hoeft te vernietigen.

Ik was het niet eens met deze methode van seponeren. Ik wilde gewoon van mijn strafblad af. Dus ik verzocht de Officier van Justitie om de seponeringscode te veranderen. 

De officier weigerde onderzoek te doen naar het bewijs van mijn onschuld. Kortom: de aanklager vond zichzelf ook rechter, die niet wilde kijken naar omstandigheden. Hij wilde me dus ook niet voor de rechter brengen, wat ik na dit gesprek wel graag wilde.

Er zat niets anders op dan een zaak te starten bij het Gerechtshof van Amsterdam.

Ik daagde de Officier van Justitie voor de rechter met de eis om mij te vervolgen, zodat ik vrijspraak kon eisen. Het Gerechtshof was dat met me eens en beval dat de Officier van Justitie mij moest vervolgen. De Officier van Justitie voor het Gerechtshof pleitte, tijdens de zitting, om mijn rechten op een eerlijk proces te weigeren. Hij wilde de seponeringscode, dus met strafblad, niet veranderen en wilde ook niet dat zijn oordeel door een rechter werd getoetst.

Gelukkig ging het Gerechtshof van Amsterdam er niet in mee. Maar dat je als gewone burger je suf moet procederen om een eerlijk proces te krijgen, ervaar ik als buitengewoon onrechtvaardig.

Mijn vraag aan de Tweede Kamer is dan ook: Is dit wat jullie bedoelden met het uitbreiden van de bevoegdheden van het Openbaar Ministerie? Wilden jullie werkelijk dat mensen zich suf moeten procederen om een eerlijk proces te krijgen, als een Officier van Justitie eigenwijs is en zijn positie misbruikt?

De uitslag van mijn zaak is eindelijk bekend, na tweeënhalf jaar gedoe en hoge kosten: Vrijspraak! Maar over dit goede nieuws hangt wat mij betreft wel een gitzwarte schaduw.

Uitspraak Gerechtshof.   Lees hier het hele dossier.

Alles bij de bron; BNN-VARA-Joop!


 

Belanghebbende, X, komt in hoger beroep tegen een aantal navorderingsaanslagen IB/PVV met heffings- respectievelijk belastingrentebeschikkingen en vergrijpboeten. De inspecteur verzoekt het hof voor een aantal passages in de stukken geheimhouding toe te passen.

De geheimhoudingskamer van Hof Den Haag wijst het verzoek van de inspecteur om geheimhouding van een aantal passages en persoonlijke gegevens toe.

De weggelakte gegevens (vooral namen, handtekeningen, telefoonnummers, adresgegevens, e-mailadressen en bankrekeningnummers) zijn voor het grootste deel persoonlijke gegevens van derden, van ambtenaren en van medewerkers van UBS. Deze gegevens zijn niet van belang voor de beslechting van het onderhavige geschil, terwijl bekendmaking daarvan kan leiden tot schending van de privacy van de genoemde personen.

Voor de ambtenaren en de medewerkers geldt daarnaast dat zij niet op persoonlijke titel zijn betrokken in de projecten van de Belastingdienst.

De overige gegevens zijn van controle-strategische aard. Bekendmaking daarvan zou deze maar ook andere onderzoeken van de Belastingdienst kunnen doorkruisen en calculerend gedrag van belastingplichtigen kunnen uitlokken.

Alles bij de bron; TaxLive


 

Wie op vakantie gaat doet er verstandig aan om een "slimme deurbel" te installeren, zo adviseert de politie, die tegelijkertijd wijst naar een politiedatabase met de locaties van particuliere beveiligingscamera's.

 "Steeds meer mensen beschermen hun eigendommen met camera’s. De politie gebruikt in het dagelijks werk vaak camerabeelden om misdaden op te lossen."

Daarbij wordt ook verwezen naar Camera in Beeld, een database van de politie die informatie over particuliere beveiligingscamera's in Nederland bevat. De database geeft politie een overzicht van welke camera’s waar hangen en waar zij opnames van maken. In het geval van een misdrijf kan politie de beelden opvragen.

Vorige maand werd bekend dat Amazon audio en beelden die met de Ring-deurbelcamera zijn gemaakt zonder toestemming en medeweten van gebruikers met de Amerikaanse politie heeft gedeeld. Ook Google kan beelden van Nest-deurbellen zonder toestemming van gebruikers delen.

Vorige week liet het Openbaar Ministerie nog weten dat het beelden afkomstig van camera's van Rijkswaterstaat zal gebruiken bij onderzoek naar overtredingen rond boerenprotestacties.

Verder adviseert de politie vakantiegangers om op te letten wat ze op social media plaatsen. "Ook inbrekers zitten op sociale media. Ze houden in de gaten of u weg bent, zodat ze op dat moment hun slag kunnen slaan. Het is beter om foto’s van u vakantiebestemming te plaatsen als de vakantie voorbij is", zo raadt de politie aan, die toevoegt dat een buurt-WhatsApp ook goed werkt tegen inbraken.

Alles bij de bron; Security


 

Een man is dinsdag veroordeeld tot drie jaar cel. Hij verkocht op internet lijsten met niet openbaar beschikbare persoonsgegevens, die door criminelen misbruikt konden worden voor verschillende vormen van fraude. 

De man had gegevens in handen die uit 6.700 computersystemen kwamen. In de bestanden waren grote hoeveelheden gebruikersnamen en wachtwoorden voor websites en diensten te vinden. Ook beschikte hij over zo'n 12.500 telefoonnummers.

De rechter oordeelde dat de man misbruik maakt van het vertrouwen dat mensen hebben in het internetverkeer. "De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat daarnaast uit de bewijsmiddelen blijkt dat hij gedurende een periode van ongeveer twee jaren grote hoeveelheden leads heeft aangeboden en verkocht", staat in de strafmotivering. "Door zo te handelen heeft verdachte vele vormen van cybercriminaliteit in heel Nederland gefaciliteerd."

Alles bij de bron; NU


 

Een speciaal politieteam mag onder bepaalde voorwaarden apparaten van verdachten hacken, zoals telefoons en laptops. Zo kan het team bewijsmateriaal over zware criminelen verzamelen. Vorig jaar werden 28 dergelijke hacks uitgevoerd.

In 23 gevallen gebruikte de politie commerciële software om in de apparaten te komen. De politie en de Inspectie Justitie en Veiligheid weten niet precies hoe die software werkt. De leverancier kan toegang krijgen tot de gehackte informatie, maar mag alleen inloggen na toestemming van de politie.

Maar de politie kan niet technisch controleren of dat daadwerkelijk volgens de regels gebeurt. Hierdoor botst de praktijk met de wetgeving, die voorschrijft dat alleen specifiek aangewezen politiemensen bij de gegevens mogen komen...

...Hoewel het hackteam niet kan aantonen dat aan alle eisen voor de informatiebeveiliging is voldaan, heeft de inspectie geen grote technische beveiligingsrisico's geconstateerd.

Alles bij de bron; NU


 

Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!