Politie en Justitie

Nederlandse strafrechtadvocaten hebben een brandbrief ondertekend, waarin ze hun zorgen uiten over de toename van 'het in beslag nemen, aftappen en hacken van versleutelde communicatiediensten' door het Openbaar Ministerie (OM) en de politie.

De groep schrijft in de brief dat er niets mis is met de onderzoeksmethoden zelf en dat ze het maatschappelijk nut van de opsporingsmethoden onderschrijven. Wat de ondertekenaars echter missen, is transparantie over de methoden. Zo kunnen ze naar eigen zeggen niet goed nagaan of het bewijsmateriaal rechtmatig is verkregen en of het betrouwbaar is. De verzoeken tot onderzoek naar het bewijsmateriaal zouden namelijk stelselmatig door de rechter worden afgewezen. Dat is zorgelijk, omdat er inmiddels 'sterke, feitelijke aanwijzingen bekend zijn geworden dat fundamentele mensenrechten zijn geschonden of dreigen te worden geschonden van burgers c.q. verdachten', claimen de advocaten.

De ondertekenaars halen in de brief de onderzoeken naar communicatiediensten Ennetcom, PGPsafe, EncroChat en SkyECC als voorbeelden aan. 

Verder vreest de groep voor een glijdende schaal. "Andere communicatiediensten, zoals Signal en Whatsapp, maken gebruik van sterke, end-to-end-encryptie. Ook die diensten worden al in verdachte hoek geplaatst of dreigen daar te komen, terwijl die verdachtmaking enkel is gebaseerd op het gebruik van sterke encryptie en het beschermen van de eigen privacy", schrijven de ondertekenaars.

Alles bij de bron; Tweakers


 

De politie vraagt ruim 15.000 mensen die deelnemen aan Camera in Beeld om zich opnieuw voor de database aan te melden via DigiD. Door de koppeling met DigiD wordt het volgens de politie eenvoudiger om camera-informatie up-to-date te houden. Camera in Beeld is een database die de politie een overzicht geeft van welke camera’s waar hangen en waar zij opnames van maken. De database bevat ruim 315.000 camera's van 65.000 deelnemers die zich zelf hebben aangemeld.

De politie stelt dat het actueel houden van de informatie in het systeem een arbeidsintensieve klus is. Wie zich aanmeldt via DigiD krijgt daarna jaarlijks een e-mail van de politie met het verzoek om hun gegevens te controleren. "Dankzij DigiD zijn de gegevens uit het systeem gekoppeld aan de camera-eigenaar. Deze informatie is alleen voor de deelnemer in te zien via Politie.nl en voor politiemedewerkers binnen de opsporing", aldus Karel van Engelenhoven van de politie.

Alles bij de bron; Security


 

Internetprovider Ziggo hoeft een waarschuwing van Stichting BREIN niet door te sturen naar klanten die illegaal downloaden, heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald.

BREIN weet door eigen onderzoek met welke IP-adressen illegaal wordt gedownload en geüpload via BitTorrent maar niet welke naw-gegevens (naam, adres en woonplaats) bij die IP-adressen horen. Dat weet alleen de provider die voor de internettoegang zorgt. BREIN kan de klanten dus niet zelf de brief sturen.

Volgens het gerechtshof is er geen juridische grondslag die Ziggo verplicht om de waarschuwingsbrieven naar zijn klanten door te sturen. Eerder oordeelde de rechtbank in Utrecht al dat Ziggo de brieven helemaal niet mag doorsturen. Daarvoor moet de Autoriteit Persoonsgegevens een vergunning uitgeven en die heeft Ziggo niet.

Ook bij een kort geding aan het begin van dit jaar ving de Stichting bot. BREIN overweegt in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.

Alles bij de bron; NU


 

Tegen twee mannen uit Zaandam is 12 maanden celstraf geëist, waarvan 4 voorwaardelijk. Ze worden ervan verdacht dat zij persoonlijke (bank)gegevens van meer dan 30.000 klanten van energie- en telecombedrijf Nuts Groep hebben gestolen en doorverkocht.

Dat bedrijf, biedt onder meer energiediensten aan onder de namen Budget Energie en NLE, ontdekte in 2019 dat er zo’n 30.000, door klanten ondertekende, energiecontracten waren ontvreemd. Hierin stonden allerlei persoonsgegevens van klanten en hun bankrekeningnummers. Foto’s van dit soort contracten bleken later via berichtenkanaal Telegram te koop te worden aangeboden.

Onderzoek van de Landelijke Recherche onder leiding van het Landelijk Parket wees erop dat er werd ingelogd vanaf IP-adressen van de twee verdachten, waarvan er één werkzaam was bij het bedrijf.

De verdenking is dat ze, meestal buiten werktijd, inlogden op het bedrijfsnetwerk en zo de gegevens van de server konden halen. Dit gebeurde via een eigen account en via accounts van anderen. Deze persoonsgegevens konden voor veel geld worden doorverkocht, en daar zijn onschuldige klanten de dupe van, aldus de officier van justitie.

Alles bij de bron; OpenbaarMinisterie


 

Er moet meer duidelijkheid komen over de bevoegdheden waarmee de politie online informatie mag verzamelen. Volgens het rapport ‘Politiewerk op het web‘, zijn de wettelijke bevoegdheden onduidelijk en kunnen taakverdeling en afstemming tussen organisatieonderdelen veel strakker.

Programmadirecteur Intelligence Reinder Doeleman zegt in een reactie dat online gegevensverzameling steeds belangrijker wordt en dat daarvoor ‘een helder (juridisch) kader’ nodig is.

Nu werkt de politie veelal op basis van artikel 3 Politiewet maar dat is heel algemeen en niet gericht op online informatievergaring. ‘Feitelijk wegen we steeds opnieuw af of iets wel of niet mag en wat proportioneel is, net als in het dagelijkse politiewerk’, aldus Doeleman. Online gegevensvergaring vraagt verder om meer specialistische expertise, zegt Saskia van Goor, programmamanager digitale (vak)ontwikkeling GGP.

Binnen de politie wordt momenteel onderzocht wat de mogelijkheid zijn om voor de openbare orde in online besloten groepen te kunnen kijken, zegt Doeleman. ‘De uitkomsten van dit onderzoek helpen daarbij’.

Alles bij de bron; Cops-in-Cyberspace


 

Het Openbaar Ministerie gaat een voormalig medewerker van de politie in Amsterdam vervolgen die informatie over een verdachte, een Amsterdamse artiest, zou hebben gelekt.

De voormalige politiemedewerker zou aan een persoon hebben beschreven hoe een Amsterdamse artiest, die wordt verdacht van mishandeling, de nacht in een politiecel had doorgebracht. Een screenshot van dit Snapchat-gesprek is bij een juicekanaal terechtgekomen en gepubliceerd.

Nadat het Snapchat-gesprek met de buitenwereld werd gedeeld, stelde de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie een onderzoek in.

Hieruit bleek dat de politiemedewerker naast het mogelijk schenden van het ambtsgeheim zich ook aan andere strafbare feiten schuldig zou hebben gemaakt, namelijk een poging tot grooming en het tonen van seksuele beelden aan een minderjarige.

De politiemedewerker heeft inmiddels, na afronding van het onderzoek, strafontslag gekregen wegens ernstig plichtsverzuim.

Alles bij de bron; Beveiliging


 

Twee voormalige medewerkers van de Belastingdienst hebben jarenlang gegevens uit systemen van de fiscus aan derden verkocht, zo stelt het Openbaar Ministerie, dat tegen de inmiddels voormalige medewerkers gevangenisstraffen van 24 en 18 maanden eiste. Het OM verdenkt beiden van schending van het ambtsgeheim en het plegen van computervredebreuk. De mannelijke verdachte wordt daarnaast van ambtelijke corruptie verdacht.

Het onderzoek naar de verdachten werd gestart op basis van ontsleutelde Encrochat-berichten. Daaruit bleek volgens het Openbaar Ministerie dat ze als Belastingdienstmedewerker in systemen van de fiscus grasduinden. Er werd gezocht naar kentekens en bijbehorende gegevens, zoals tenaamstellingen, naam, adres en automerk. De gegevens werden vervolgens verkocht aan derden. Dit zou hebben plaatsgevonden van maart 2017 tot en met maar 2021.

In totaal hebben de verdachten gegevens van 216 kentekens in systemen van de Belastingdienst opgevraagd. Per verstrekt kenteken zou de man een bedrag van tussen de 50 en 200 euro hebben ontvangen. 

Alles bij de bron; Security


 

De Nederlandse politie vraagt niet onrechtmatig privé- en persoonsgegevens van burgers op. De wet regelt dat de politie een afnemersindicatie heeft om data uit de Basisregistratie Personen (BRP) op te vragen. Agenten doen dit om over de meest actuele gegevens te beschikken, niet om nieuwe informatie te verzamelen...

...Tot slot geeft de minister aan dat ze niet bereid is om te laten onderzoeken of er niet een andere manier is om te voorkomen dat de politie “buitenproportioneel en onnodig” gegevens verzamelt van Nederlanders. “Het toezicht op het, in algemene zin, naleven van de Wet politiegegevens is belegd bij de Autoriteit Persoonsgegevens dan wel, in het specifieke geval van een strafrechtelijk onderzoek, bij de rechter”, zo antwoordt de bewindsvrouw. Met andere woorden, het is niet aan de minister om een onderzoek te starten.

Dat schrijft minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius in een reactie op schriftelijke vragen.

Eind juli wist Trouw de hand te leggen op een interne memo van de politie. Daarin stond dat de politie een “eindeloze stroom aan informatie” binnenkrijgt. Volgens de opsteller van het memo bewaart de politie privégegevens van iedereen die ooit in aanraking zijn geweest met agenten, waaronder getuigen, verdachten en daders. Tevens ontving de politie automatisch updates als er zich veranderingen voordeden in iemands leven, zoals een verhuizing, huwelijk, scheiding of geboorte van een kind.

In totaal zou het om persoonlijke gegevens van meer dan 9 miljoen Nederlanders gaan. Ook als deze gegevens niet langer relevant zouden zijn voor een zaak, bleef de informatie desondanks beschikbaar voor de politie.

Er is nieuwe wetgeving op komst die de politie dicteert dat ze niet langer gegevens mag bewaren dan absoluut noodzakelijk voor een zaak. Alleen specifieke groepen of individuele personen ontvangen dan een afnemersindicatie, zoals leden van een motorbende of mensen met een wapenvergunning.

Alles bij de bron; VPN-Gids


 

Een 23-jarige GGD-medewerker die maandenlang onbevoegd medische gegevens van familieleden, vrienden en bekende Nederlanders in een coronasysteem opzocht en deelde is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van één maand en een onvoorwaardelijke taakstraf van 120 uur, zo heeft de rechtbank Midden-Nederland vandaag geoordeeld.

Tussen 23 september 2020 en 2 december 2020 zocht de man honderden keren op verzoek van vrienden en familieleden hun dossiers op in het systeem en deelde hij deze gegevens in een aantal gevallen via WhatsApp. Hij was echter niet bevoegd om deze gegevens van familieleden en vrienden in te zien. Daarnaast heeft de GGD-medewerker samen met een collega gegevens van bekende Nederlanders opgezocht.

Twee medeverdachten in deze zaak werden al eerder veroordeeld. Volgens de rechtbank was de rol van de Rotterdammer kleiner en is de rechtbank van mening dat verdachte zijn lesje geleerd heeft, waardoor hij geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd heeft gekregen.

Alles bij de bron; Security


 

Een vrouw die slachtoffer werd van een datalek bij de gemeente Heemskerk krijgt geen schadevergoeding van tweeduizend euro, zo heeft de rechtbank Noord-Holland bepaald. 

De rechter oordeelt dat niet vaststaat dat de gegevens van de vrouw in handen van derden zijn gekomen. Daarnaast heeft ze niet voldoende onderbouwd dat ze door het datalek geestelijk letsel heeft opgelopen. De e-mails van de maatschappelijk werker en de huisarts die de vrouw als onderbouwing heeft aangedragen, zijn onvoldoende, aldus de rechter.

"De stelling dat zij stress- en angstklachten heeft waarover zij met derden praat is onvoldoende om vast te stellen dat van deze klachten sprake is. Het is zeker onvoldoende om vast te stellen dat deze door de vermissing komen. Eiseres had ook al voor de vermissing contact met hulpverleners. 

Alles bij de bron; Security


 

Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!