OV chipkaart

De VVD-bewindsvrouw is het met Brenninkmeijer eens dat het beboeten van jaarkaarthouders leidt tot onbegrip. „Het feit dat deze groep wat tijd of plaats betreft nooit buiten hun reisrecht kunnen reizen, onderscheidt deze groep reizigers van alle andere reizigers die met een abonnement reizen”, schrijft ze.

Ondanks hun jaarkaart is besloten dat mensen met zo'n abonnement hun ov-chipkaart toch in en uit moeten scannen. Op die manier kan de verdeling van de inkomsten over de verschillende vervoerders worden bepaald. Niet inchecken betekent onder de huidige regelgeving dat er sprake is van een ongeldig vervoerbewijs voor de betreffende reis.

 Schultz heeft de vervoerders gevraagd om coulant te zijn als jaarkaarthouders vergeten in of uit te checken.

Alles bij de bron; telegraaf 

Vervoersbedrijf Connexxion wil geen belang nemen in het bedrijf achter de ov-chipkaart, ook niet als dat aandeel gratis is. Dat heeft Connexxion-bestuurder Richard Dujardin gezegd.

Dujardin vindt de kaart wel goed, maar de prijs ervan staat hem tegen. Volgens hem opereert het bedrijf, Trans Link Systems (TLS), zonder regie of toezichthouder, en wentelt TLS de meerkosten af op de reiziger. De chipkaart zou openbaar moeten worden aanbesteed. Een IT-bedrijf kan dan inschrijven op het beheer ervan en legt vervolgens verantwoording af aan een toezichthouder. 

Alles bij de bron; automgids 

Het GVB en RET profiteren financieel van de ov-chipkaart. 

In feite krijgt het GVB nu na iedere reis de ritprijs, aldus de Stadsregio. Dat was bij het gebruik van de strippenkaart anders. Aangezien die in het hele land konden worden gekocht, werd de opbrengst daarvan verdeeld onder de vervoerders volgens een speciale berekening. Ook in Rotterdam heeft de ov-chipkaart minder zwartrijders tot gevolg, zegt een woordvoerder van de RET. Volgens hem heeft dat het bedrijf al enkele miljoenen bespaard. De 'extra' opbrengsten uit de ov-chipkaart zijn al vastgelegd in de begroting van 2012.

Door de positieve effecten van de kaart hoeft er minder bezuinigd te worden op het Amsterdamse en Rotterdamse openbaar vervoer.

Alles bij de bron; telegraaf 

Studenten moeten sinds 1 januari altijd in- en uitchecken met hun ov-studentenkaart, ook wanneer ze vrij mogen reizen. Volgens de Bredase filosofiestudent Jan van den Berg maakt die verplichting het privacynet dat om burgers wordt gespannen nóg fijnmaziger.  'Veel mensen zeggen: wat zou het? Maar waarom moet de NS per se weten wanneer studenten vrij reizen? Al die persoonsgegevens bij elkaar maken de burger erg kwetsbaar.'

In de kleine lettertjes van de NS-regelgeving noch in de Wet personenvervoer is er een juridische grondslag voor de nieuwe verplichting te vinden. 'Heel geraffineerd halen ze nu al die studenten door de scan. De NS moet zich gewoon aan de regels houden en dus niet heel hard roepen dat iets verplicht is terwijl het dat niet is', zegt advocaat Brussee. 

De in- en uitcheckplicht is conform de wet, stelt de NS maar maakt de wet een uitzondering voor reizen per trein. 'Klopt', zeggen ze op het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 'Maar er staat ook in de wet dat je in het bezit moet zijn van een geldig vervoersbewijs. In de vervoersvoorwaarden van de NS is dat zo vertaald dat een vervoersbewijs pas geldig is als er is ingecheckt.'

Zo werkt het niet, houdt Brussee vol. Je kunt niet zomaar in je eigen voorwaarden om de wet heen. 

Alles bij de bron; volkskrant 

Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB sleept het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) voor de rechter vanwege een meningsverschil over de ov-chipkaart. Het dispuut gaat over het bewaren van transactiegegevens van ov-chipkaarten voor studenten, zoals de kaartnummers en gegevens over in- en uitchecken. Het CBP stelde na een klacht van studenten dat het hier om privacygevoelige informatie gaat. 

Vervoerders zoals het GVB zouden deze transactiegegevens kunnen koppelen aan de persoonsgegevens, aldus het CBP. Het GVB is het hier niet mee eens en zegt dat het bedrijf geen toegang heeft tot de databases met persoonsgegevens van studenten. Die zijn in beheer bij DUO (de uitvoeringsinstelling voor studiebeurzen) en Trans Link Systems, die de ov-chipkaart exploiteert.

Alles bij de bron; automgids 

Het CBP handhaaft de last onder dwangsom tegen het GVB. Dit betekent dat het GVB de bewaartermijnen voor reisgegevens van studenten moet aanpassen. Het GVB heeft toegezegd aan deze eis te zullen voldoen. 

Het GVB heeft in het bezwaarschrift tegen de last onder dwangsom gesteld dat de reisgegevens van studenten geen persoonsgegevens zijn en dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) daarom niet van toepassing is. Bovendien achtte het GVB het vertrouwensbeginsel geschonden, omdat het CBP in dit besluit een ruimer begrip ‘persoonsgegevens’ zou hanteren dan in een eerder onderzoek in 2007.

Het CBP weerlegt deze argumenten. Volgens de wet is elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon een persoonsgegeven. Het CBP geeft aan dat identificatie van de persoon op verschillende manieren kan plaatsvinden. Bij de constatering dat het hier om persoonsgegevens gaat speelt een rol dat de reisgegevens gedetailleerde informatie geven over het reisgedrag van studenten. Ook weerlegt het CBP het argument dat het in dit besluit een ruimer begrip ‘persoonsgegevens’ toepast.  

Alles bij de bron; cbp 

Op een weblog zou nieuwe software zijn verschenen om binnen tien seconden de OV-chipkaart te kraken, zonder dat hier externe apparatuur voor nodig is. Volgens het op Google gehoste "OVchipkaarthacken" blog, met als slogan "Hack binnen 10 seconden uw OV zonder externe apparatuur!", is het in zes stappen mogelijk om met de kaart te frauderen. Hierbij wordt op de kaart aangegeven op welk station men is ingecheckt, iets wat volgens het blog niet door een conducteur is te detecteren.

Het bestand wordt op een Oekraïens IP-adres gehost. In de meegeleverd tekst staat "Dit programma kan bij een dump van een OV-chipkaart de gegevens van de laatste check-in aanpassen. Hiermee kunt u dus thuis inchecken zonder dat er saldo van uw kaart wordt afgeschreven." Geen één van de 42 gebruikte virusscanners zegt dat er kwaadaardige code in aanwezig is.

Alles bij de bron; security 

Sinds de invoering van de ov-chipkaart loopt het aantal reizigers in de bussen sterk terug. In Limburg zelfs met 20 procent. Volgens het vervoersbedrijf zijn vooral de incidentele reizigers, de zogeheten dagjesmensen, sinds de afschaffing van de strippenkaarten in juli dit jaar weggebleven. Ook weigeren sommige mensen een chipkaart aan te schaffen.

Het scheelt Veolia honderdduizenden euro’s aan inkomsten. Ook bij de concurrerende busbedrijven Connexxion en Arriva is deze trend zichtbaar. Vanaf 27 november keren daarom de papieren kaartjes terug in de Limburgse bussen van Veolia.

Alles bij de bron; telegraaf 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha